7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

Telefony zaufania

Anonimowi Alkoholicy - telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych

ul. Krakowska 15/17, 42-200 Częstochowa

tel. 0 34 / 368 11 90

Częstochowskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Sikorskiego 78/80, 42-200 Częstochowa

tel. 0 800 163 102

Jasnogórski Telefon Zaufania

ul. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa

tel. 0 34 / 365 22 55

Policyjny Telefon Zaufania

ul. Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa

tel. 0 34 / 365 44 00