7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

Archiwum 7 dni

27 grudnia 2021

Tradycje świąteczne w Czechach

7 dni
Świąteczne przysmaki, wróżby wigilijne, mały Jezusek przynoszący prezenty... Jak nasi sąsiedzi Czesi obchodzą święta Bożego Narodzenia? Na pewno towarzyszą im liczne tradycje i zwyczaje.


27 grudnia 2021

7 dni
Faworyt i Mika


22 grudnia 2021

Budżet miasta Częstochowy na 2022 rok

7 dni
Rada Miasta Częstochowy przyjęła budżet na 2022 rok. Przewiduje on wydatki w wysokości około 1 miliarda 550 milionów złotych, przy dochodach w przybliżeniu 1 miliarda 496 milionów złotych.
Projektowanie budżetu na 2022 rok okazało się trudne, co wynikało – zdaniem władz Częstochowy - między innymi ze skutków wdrażanego Polskiego Ładu, które dotychczas przez stronę rządową nie zostały w pełni oszacowane ani zrekompensowane samorządom.


22 grudnia 2021

Od 1 stycznia wnioski o 500+ tylko elektronicznie i tylko na rachunek bankowy

7 dni
Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.


22 grudnia 2021

Krzysztof Wójcik laureatem głównej nagrody w I edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Joanny Bar

7 dni
W 5-tą rocznicę śmieci redaktor naczelnej miesięcznika „Puls Regionu” Joanny Bar, Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego zainaugurowała Konkurs Dziennikarski właśnie pod patronatem animatorki inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, osoby przez lata zaangażowanej w promocję lokalnych przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne i grupy pasjonatów z regionu częstochowskiego. Konkurs adresowany był do osób stawiającymi pierwsze kroki w charakterze dziennikarzy, piszących artykuły poświęcone problemom lokalnych środowisk, zajmujących się wydawaniem gminnych i parafialnych biuletynów, blogerów, osób prowadzących lokalne serwisy internetowe i fora.


22 grudnia 2021

Aby nie było gorzej

7 dni
Wraz z wiekiem człowiek przestaje się obawiać zmian na lepsze. Wie, że zawsze one będą jutro. Ze zmianami na gorsze też już się oswoił. Można się pocieszać wspomnieniem: bywało lepiej, ale też bywało gorzej. Narzekać nie ma sensu, skoro było gorzej i się przeżyło, to i teraz da się radę.


22 grudnia 2021

7 dni
„Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny – świat okaże się kochający, przyjacielski i pomocny dla Ciebie. Świat jest tym, kim Ty jesteś.”
Thomas Dreier


17 grudnia 2021

Częstochowa ma mniej ludności o ponad 12%

7 dni
Temat depopulacji, czyli spadku przyrostu ludności oraz starzenia się społeczeństwa naszego kraju jest co prawda coraz częściej omawiany, ale dopiero zakończony niedawno Narodowy Spis Powszechny (wstępne dane) rozgrzał go do czerwoności. Wielu polityków uświadomiło sobie nareszcie, że malejąca populacja ma - co prawda nie bezpośredni, ale - pośredni wpływ na wskaźniki finansowe, wyniki wyborów czy skład organów samorządowych. Jest także zagrożeniem dla egzystencji miast i wsi, jako odrębnych jednostek samorządowych.
To ilu nas jest w Częstochowie?


17 grudnia 2021

Zimą bezdomność boli bardziej

7 dni
Trwa jeden z najtrudniejszych okresów dla osób w kryzysie bezdomności. Zmienna aura i niska temperatura mogą być poważnym zagrożeniem dla osób, pozbawionych bezpiecznego schronienia. Policja i Straż Miejska apelują, by w sytuacji zauważenia lub posiadania informacji o osobie bezdomnej niezwłocznie informować służby.


15 grudnia 2021

Ilu częstochowian nie płaci czynszu za mieszkanie komunalne?

7 dni
Lokatorzy mieszkań komunalnych w Częstochowie toną w długach. Jako przyczyny niepłacenia czynszu podają najczęściej niewystarczające dochody, brak pracy lub nagły wypadek. Prawda jest jednak taka, że w kolejności spłacania różnych zobowiązań, te czynszowe lądują najczęściej na szarym końcu listy wydatków. Łączna kwota zadłużenia w lokalach, których właścicielem jest miasto Częstochowa - zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych - wynosi prawie 20 milionów złotych. Są tacy, którzy twierdzą, że wzrost opłat czynszowych narzucony przez właściciela / miasto Częstochowa wszystkim najemcom lokali komunalnych, jest rekompensatą za długi tych lokatorów, którzy nie płacą czynszów, bo przecież system musi się bilansować. Tu pojawia się jeszcze jedno pytanie - o skuteczność windykacyjną miasta Częstochowy.
- W wyniku niekompetencji pracowników ZGM w Częstochowie mogą rosnąć czynsze dla tych, którzy je płacą. Poza tym nowa uchwała, dotycząca wykupu mieszkań komunalnych zmieniła ceny i teraz za wykup trzeba zapłacić znacznie więcej, co może być związane z pokryciem długo dla ZGM-u – mówi radny Piotr Kaliszewski (PiS), autor interpelacji w tej sprawie do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD).


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 >>

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama