7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

Archiwum 7 dni

28 września 2022

Rabunek oświecony

7 dni
W szkole, przy świeczkach, będą się uczyć o oświeceniu – prorokują ponurzy progności. Rząd wzywa gminy do wprowadzenia od 1 października programów energooszczędnościowych. Muszą one to zrobić nawet bez apelu, koszty zakupu energii dla oświetlenia ulic i obiektów publicznych wzrosnąć mogą o 300-400 %. Przedsiębiorcy i rolnicy już to czują – nowe rachunki są wyższe średnio o 270 %.


28 września 2022

7 dni
„Kto potrafi cieszyć się z małych rzeczy, mieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości.”
Phil Bosmans


23 września 2022

To się nazywa promocja Częstochowy poprzez sport...

7 dni
Klub AZS Częstochowa – po raz kolejny – przestał istnieć. Informacja ta wywołała falę komentarzy w internecie (o czym jako pierwszy pisze Tygodnik 7 dni), zwłaszcza pod wypowiedziami rozgoryczonych sytuacją zawodników. A wszystko dlatego, że zarząd klubu zdecydował o „zmianie” nazwy z KU AZS Politechniki Częstochowskiej na AZS NKS Start Namysłów. Tak naprawdę jednak nie o nazwę tu chodzi, ale o fakt, że kilkadziesiąt zaangażowanych w częstochowski sport osób, nie będzie w najbliższym sezonie realizować swoich pasji, bo klub sportowy, co do którego mieli dalekosiężne plany przestał istnieć. Co więcej, wbrew zapowiedziom startu AZS-u Częstochowa w najbliższym sezonie siatkarskim 2022/2023, zawodnicy zostali z dnia na dzień i z zaskoczenia pozbawieni klubu, jakiegokolwiek, bowiem za chwilę ruszają rozgrywki polskiej siatkówki, więc składy są już skompletowane. 


23 września 2022

Co się dzieje z naszym kontem bankowym po śmierci?

7 dni
PORADY PRAWNE - wrzesień 2022
Sytuacje prawne związane z dziedziczeniem nieruchomości są częstym przedmiotem publikacji prasowych, jak i zapytań kierowanych do profesjonalnych pełnomocników. Nie często jednak można znaleźć odpowiedź na pytania, co właściwie dzieje się z naszym kontem bankowym po naszej śmierci? Czy pieniądze na nim zgromadzone z chwilą śmierdzi są automatycznie przekazane pełnomocnikom czy też może spadkobiercom zmarłego? Co się dzieje z pełnomocnictwami do rachunku po śmierci mocodawcy [właściciela konta bankowego] oraz w jaki sposób postępować z kontem zmarłej nam bliskiej osoby?


23 września 2022

Rząd zapowiedział wzrost minimalnego wynagrodzenia

7 dni
W dwóch etapach, w 2023 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie, i to znacznie. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3.490 złotych, a od 1 lipca – 3.600 złotych.


23 września 2022

WĘDKARZ: Karpiowe Mistrzostwa Okręgu Teamów 2022

7 dni
Na łowisku NO KILL w Jaworzniku odbyły się po raz pierwszy Karpiowe Mistrzostwa Okręgu Teamów.


23 września 2022

7 dni
Ganges i Muza


20 września 2022

NIK: na wsiach marnują się miliardy litrów wody

7 dni
Skontrolowane przez NIK przedsiębiorstwa wodociągowe nieefektywnie gospodarowały zasobami wodnymi, a sprawowany przez nie nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był nieskuteczny. Sieci wodociągowe na terenie kontrolowanych województw były stare, a ich stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Kontrolowane przedsiębiorstwa nie zlecały ich kontroli okresowych, brakowało też stałego monitoringu. Konsekwencją były liczne awarie sieci wodociągowej i związane z nimi ogromne straty – zmarnowano ok. ⅓ wyprodukowanej ilości wody. Ujawniono też problemy z jakością wody - w skrajnych przypadkach woda była nieprzydatna, albo przydatna warunkowo. Główną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości był brak pieniędzy na realizację zadań.


20 września 2022

Skrzyżowanie w Skrzydlowie wreszcie bezpieczniejsze

7 dni
O niebezpiecznym skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Skrzydlów (gmina Kłomnice) Tygodnik 7 dni informował Czytelników jako pierwszy już w 2019 roku. To tam właśnie dochodziło do poważnych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, a w marcu 2019 roku do śmiertelnego wypadku. Okoliczni mieszkańcy słali więc petycje do władz powiatowych o zabezpieczenie skrzyżowania, zwłaszcza że w pobliżu znajduje się szkoła podstawowa, do której dzieci, aby się dostać, muszą przejść przez skrzyżowanie. Nareszcie w połowie sierpnia 2022 roku oficjalnie oddano do użytku skrzyżowanie w obrębie dróg 1028 S i 1024 S. Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu to bez wątpienia ogromny sukces zabiegających o zmiany mieszkańców okolicznych miejscowości, radnych gminy Kłomnice i radnych powiatu częstochowskiego oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie, która – w trosce o bezpieczeństwo uczniów - kilkukrotnie sygnalizowała konieczność przebudowy skrzyżowania.


20 września 2022

ZUS: Ważny termin dla uczniów z rentą rodzinną

7 dni
Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie dokumentów o dalszą wypłatę świadczenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. dopiero w październiku, to stracą pieniądze za wrzesień.


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 >>

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama