7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

Archiwum 7 dni

29 września 2017

7 dni
Mister

Pies urodzony w roku 2010, rasy mix, umaszczenie wilczaste, średniej wielkości. Mister trafił do schroniska 10.11.2015 r. na wniosek Urzędu Miasta po śmierci swojego właściciela. Pomimo traumy, jaką przeszedł, jest radosnym i bardzo kontaktowym psem. Bardzo tęskni za prawdziwym domem... 


27 września 2017

Może lepiej nie chorować?

7 dni
Idą zmiany w służbie zdrowia

Od 1 października czekają nas, pacjentów poważne zmiany. Jeśli będziemy zmuszeni skorzystać z porady lekarza w nocy, niedziele lub święta, to już za kilka dni nie przyjmie nas żadna przychodnia w Częstochowie, lecz tylko punkty działające przy szpitalach. 


27 września 2017

List Czytelnika: „Moim zdaniem - magistrat krzywdzi niepełnosprawnych”

7 dni
„Chciałam się poskarżyć na likwidację bezpłatności miejsc parkingowych pod bezpośrednim wejściem do głównego budynku Urzędu Miasta Częstochowy. Przy samym wejściu, wzdłuż ul. Waszyngtona, jest kilka stanowisk do parkowania, które nie były objęte strefą parkowania. Było to szczególne ułatwienie dla niepełnosprawnych interesantów z problemami narządów ruchu.


27 września 2017

Czy częstochowscy urzędnicy sabotują program 500+?

7 dni
Wracamy do tematu pani Marzeny G., po tym gdy Częstochowskie Centrum Świadczeń wyraziło w jej sprawie opinię, a w zasadzie... nie wyraziło.
Przypomnijmy. Marzena G. w czerwcu ubiegłego roku, wystąpiła do częstochowskiego MOPS-u z wnioskiem o przyznanie jej 500 + na jedynego syna Oskara. Kobieta była przekonana, że świadczenie jej się należy – nie przekraczała, jako osoba bezrobotna, kryteriów dochodowych, a po drugie jest matką samotnie wychowującą dziecko. W połowie 2016 roku kobieta wróciła z zagranicy, gdzie pracowała przy sortowaniu owoców i warzyw. Wyjechała nie tylko z tego powodu, że w Holandii płacą więcej niż w Polsce, ale przede wszystkim dlatego, iż w Częstochowie nie mogła znaleźć pracy. Od czerwca 2016 do września 2017 roku Marzena G. dzięki urzędnikom przeszła „ścieżkę zdrowia” – poczynając od częstochowskiego MOPS-u, przez katowicki ROPS, by ponownie na częstochowskim urzędzie zakończyć. Ostatecznie dopiero po interwencji redakcji „7 dni” kobieta otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia.


27 września 2017

7 dni
(28. września 2017)
Z nami poradzisz sobie ze wszystkim.


27 września 2017

7 dni
(28. września 2017)
„Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.”
Jan Jakub Twardowski


27 września 2017

Myszków realizuje politykę ekologiczną WFOŚiGW w Katowicach

7 dni
WFOŚiGW w Katowiach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skutecznie – od wielu już lat – realizuje politykę ekologiczną państwa, w połączeniu ze spełnieniem oczekiwań regionalnej społeczności, uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, a także ponadregionalnym. Działaniom tym przyświeca generalny cel, którym jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim oraz zachowanie i przywracanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Fundusz wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć.
A o jakie długoterminowe cele środowiskowe chodzi?


27 września 2017

Bierawa: Ekolekcje w Żwirowni

7 dni
Blisko 50 gatunków ptaków, dziki, sarny i borsuki – m.in. takie zwierzęta można spotkać w pobliżu Żwirowni Bierawa (woj. opolskie). Na co dzień kopalnia jest czynnym zakładem wydobywczym, od teraz będzie także miejscem edukacji ekologicznej. Niezwykłe walory przyrodnicze tego miejsca mamy szansę poznać dzięki nowo otwartej ścieżce edukacyjnej, przygotowanej przez CEMEX Polska – właściciela Żwirowni – we współpracy z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie i stowarzyszeniem Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Przytulia.


27 września 2017

Paliwa alternatywne, czyli drugie życie foliowej torebki

7 dni
Tegoroczna, wrześniowa Akcja Sprzątanie świata odbywała się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. O tym, że wiele przedmiotów można powtórnie wykorzystać, wie polska branża cementowa. Należąca do CEMEX Polska Cementownia Chełm to branżowy lider w stosowaniu paliw alternatywnych, pochodzących w dużej mierze z odpadów komunalnych. W kolejnych latach wspomniane paliwa mają zapewniać chełmskiemu zakładowi nawet 86 proc. ciepła potrzebnego do wypalania klinkieru – półproduktu do produkcji cementu.


22 września 2017

Najbogatsi radni są z SLD

7 dni
Jeden z naszych Czytelników zwrócił nam uwagę, że nie opublikowaliśmy wszystkich oświadczeń majątkowych, a mianowicie brakuje dwóch radnych. Chodzi o przewodniczącego rady Zdzisława Wolskiego oraz o radnego Ryszarda Szczukę. I rzeczywiście, w artykule z maja zapowiedzieliśmy, że do tematu powrócimy. Na życzenie Czytelnika, robimy to teraz.


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 >>

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama