7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

Archiwum 7 dni

26 maja 2023

Niczym zamach stanu... w Śródmiejskiej Spółdzielni

7 dni
Na stronie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pojawił się niepokojącej treści komunikat: „(...) w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w trakcie obrad I Części Walnego Zgromadzenia, mogącego mieć wpływ na przebieg tego zgromadzenia, zarządza się przerwę w obradach. (...) Jednocześnie informujemy, że osoby, które udzieliły już pełnomocnictw in blanco są proszone o pilny kontakt ze Spółdzielnią. Obrady II Części przewidziane na 24.05.2023 nie odbędą się w tym dniu.”
- Czy redakcja wie, o co chodzi i co wydarzyło się na Walnym? – pyta nasz Czytelnik, jednocześnie mieszkaniec spółdzielni. 
Odpowiadamy: doszło do pierwszego w historii częstochowskiej spółdzielczości przejęcia zarządu i rady nadzorczej. Spora grupa uczestników Walnego posiadała pełnomocnictwa od mieszkańców spółdzielni, jednak sama mieszkańcami nie była. Zorganizowanej grupie przewrotowców udało się – na razie – oddać większość głosów na 4 z 7 członków rady. Akcję, wymierzoną przeciwko dotychczasowym władzom spółdzielni, politycznie zgotowali swoi – swoim.


24 maja 2023

Leją wodę w temacie Stradomki

7 dni
Bez znaczenia dla instytucji publicznych – co jasno wynika z odpowiedzi na pytania redakcji – pozostaje ochrona rzeki Stradomki, wałów i rzekomo strzeżonego prawem pasa wzdłuż rzeki. Nie wzruszył urzędników los fauny i flory: wyciętych drzew, zniszczonej darni, zasypanych rowów odwadniających – niegdyś miejsc żerowania dzikich zwierząt, saren, bażantów, żab i ptaków. Skoro dla instytucji powołanych do ochrony środowiska naturalnego to środowisko nie ma żadnej wartości, to tym bardziej opinia okolicznych mieszkańców jest bez znaczenia.
Czego uczy ta sytuacja? Nie musisz obywatelu, przestrzegać żadnych zasad i praw, ani ludzkich ani – tym bardziej – Boskich. Prawo można dowolnie naginać, wystarczy wola urzędnika.


24 maja 2023

Kto zarobił najwięcej? – oświadczenia majątkowe radnych Częstochowy za 2022 rok część 1

7 dni
O nieruchomościach, oszczędnościach i bardzo wysokich dochodach radnych, dowiadujemy się z najnowszych oświadczeń majątkowych za rok 2022. 
Przyglądając się zarobkom radnych, można dostać zawrotu głowy i słusznym wydaje się pytanie: cóż, by ci ludzie robili, gdyby nie ich przynależność partyjna? Wszyscy radni (z małymi wyjątkami – na 28 radnych zaledwie 7 nie otrzymało pracy dzięki własnej partii) są życiowo zależni politycznie, w pełnym tego słowa znaczeniu. Dotyczy to tak prawej, ja i lewej strony sceny politycznej. W przypadku niepowodzenia podczas wyborów - własnego lub rodzimego ugrupowania, radni ci zawodowo nie istnieją.


24 maja 2023

ZUS: uwaga na SMS od oszustów

7 dni
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS rozsyłanymi przez oszustów. Nie należy klikać w podejrzane linki, ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia.


24 maja 2023

A za co ja płacę?

7 dni
Gdy nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności zdarzy się katastrofa lotnicza to sprawę bada specjalna komisja. Jej celem nie jest udowodnienie indywidualnej winy, ani tym bardziej polowanie na kozły ofiarne. Niezależna komisja jest niezbędna, by sprawdzić jak w praktyce, w sytuacjach ekstremalnych, zadziałały obowiązujące procedury, jak – ewentualnie – należy je poprawić, by zmniejszyć prawdopodobieństwo kolejnych katastrof.


24 maja 2023

7 dni
„Zawsze bądź najlepszą wersją siebie, zamiast gorszą wersją kogoś innego.”
Judy Garland


19 maja 2023

7 dni
* Raport NIK. Dlaczego osoby niepełnosprawne muszą czekać na pomoc asystenta?
* Wykluczeni ze świata wirtualnego


19 maja 2023

W życiu piękne są tylko chwile...

7 dni
Słowa tej piosenki w pełni odzwierciedlają działania, zrealizowane przez Fundację „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” z siedzibą w Skrzydlowie, w ramach projektu „Na skrzydłach kultury 2022”, prowadzonego z dotacji Fundacji PZU.


19 maja 2023

Rondo Leona Silbersteina

7 dni
Podczas ostatniej, kwietniowej sesji, częstochowscy radni przyjęli uchwałę o nazwie ronda przy ulicy Srebrnej - Leona Silbersteina, bojownika i jednego z ważniejszych organizatorów żydowskiego ruchu oporu na terenie częstochowskiego getta.


19 maja 2023

Bezpłatna mammografia

7 dni
W maju po raz kolejny pojawi się mammobus. Z bezpłatnego badania, realizowanego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, mogą skorzystać panie w wieku od 50 do 69 lat.


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 >>

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama