7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

18 czerwca 2012

Eko-miasto: zapytaj prezesa (2)

7 dni
W związku z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nasi czytelnicy zadają pytania prezesowi Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie, Robertowi Kalinowskiemu. Jeśli Ty również masz wątpliwości, wyślij pytanie na adres: redakcja7dni@interia.pl.

- Mieszkam w bloku i mam małą kuchnię i nie jestem w stanie postawić w niej więcej niż jeden kosz. Segregować śmieci więc nie będę. Czy w związku z tym moje opłaty będą wyższe?
- Tak, będzie się to wiązało się z wyższą opłatą ponoszoną przez zarządcę nieruchomości np. spółdzielnię, która zapewne koszty te przeniesie na mieszkańców danej nieruchomości.
Mała kuchnia nie jest przeszkodą w segregacji odpadów. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być np. częstsze opróżnianie kosza połączone z segregacją już przy pojemnikach ustawionych na nieruchomości. Niemniej jednak, zgodnie art. 6k. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia niższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Z zapisu tego wynika, iż w przypadku gdy dany mieszkaniec nie będzie prowadził segregacji odpadów, wówczas jego opłata będzie wyższa.

- Czy CzPK nie obawia się, że po wprowadzeniu w życie ustawy, część osób będzie wyrzucać śmieci do lasów?
- Nie mamy takich obaw, a wprost przeciwnie. Zamierzeniem ustawodawcy było wprowadzenie takich rozwiązań, które systemowo wyeliminują tego typu zachowania. Stąd też przyjęcie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatku śmieciowego”), którą każdy mieszkaniec musi ponieść. W zamian ma zagwarantowane, że wszystkie jego odpady zostaną z nieruchomości odebrane. Tym samym pozbywanie się odpadów poza systemem (np. wywożenie do lasu) czy też podrzucanie ich do cudzych śmietników przestaje mieć jakikolwiek wymiar ekonomiczny.

- Czy CzPK ma świadomość, że wprowadzenie ustawy wiąże się z postawieniem przy każdym śmietniku strażnika miejskiego, bo mieszkańcy bloków nie będę przestrzegać segregacji?
- Zdajemy sobie sprawę, że na pierwszy rzut oka prowadzenie segregacji w małych mieszkaniach w „bloku” może wydawać się trudne. Jesteśmy jednak przekonani, że wszystkim nam (także mieszkańcom nieruchomość wielolokalowych) leży na sercu ochrona przyrody i troska o środowisko naturalne. Obecnie pracujemy nad akcją informacyjną i promocyjną, w ramach której chcemy przedstawić konkretne rozwiązania i możliwości ułatwiające prowadzenie selektywnej zbiórki w mniejszych mieszkaniach. Wierzymy, że to co przed laty wprowadzono w krajach Europy Zachodniej i co do dziś funkcjonuje znakomicie, przyjmie się także w naszym kraju i w naszej małej ojczyźnie, jaką jest Częstochowa.
Oczywiście możemy tu odwołać się do rozwiązań ustawowych: systemu kontroli, sankcji i tym podobnych działań. Jesteśmy jednak pewni, że przysłowiowa „metoda kija” nie jest tu rozwiązaniem. Wszyscy musimy nauczyć się postępowania z odpadami, znać konsekwencje i koszty, które wiążą się z wrzuceniem do pojemnika odpadów zmieszanych. Wprowadzenie ustawy postrzegamy jako szansę dla nas wszystkich, aby idea społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego za wspólne dobro, mogła ziszczać się również i w tym wąskim zakresie, jakim jest segregacja odpadów.Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama