7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

16 lutego 2012

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

7 dni
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2012/2013 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja będzie prowadzona  w dwóch etapach.

I ETAP
W terminie 6 - 14 marca 2012 r. rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) będzie się odbywała w terminie 16 - 30 marca 2012 r., przy czym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą mogły aplikować dzieci 5 i 6-letnie. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców, na której będą mogli wypełnić formularz i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego nastąpi nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia rekrutacji tj. 16 marca. Wtedy także na stronie naborowej zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
W przypadku, kiedy rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia formularza, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej formularz w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej, również w terminie 16 – 30 marca 2012 r.
Bardzo istotne jest to, że przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy. System pozwoli także na kandydowanie równocześnie do kilku przedszkoli, co stworzy większe szanse zakwalifikowania się dziecka do przedszkola, szczególnie w tych rejonach miasta, gdzie jest więcej chętnych niż miejsc w przedszkolach.
Obecnie trwają przygotowania w zakresie wprowadzenia oferty miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych do elektronicznego systemu rekrutacji, opracowania jednolitych dla całego miasta kryteriów naboru oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu prac.
Systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie, których rodzice zdecydują o rozpoczęciu edukacji w klasie I szkoły podstawowej – tam przyjęcia odbywają się na dotychczasowych zasadach.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama