7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

19 stycznia 2012

Wkrótce większe ulgi dla inwestujących przedsiębiorców

7 dni
Krzysztof Matyjaszczyk zapowiada ulgi dla inwestujących przedsiębiorców. Podczas spotkania ze środowiskiem biznesowym i samorządami gospodarczymi obiecał pomoc ze strony częstochowskiego samorządu.

Wkrótce do programu sesji rady miasta trafi projekt uchwały, który w znacznym stopniu zwiększy możliwości pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Podczas ubiegłotygodniowego (12 stycznia)
w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wanda Kukla – doradca prezydenta miasta ds. finansowych – zaprezentowała koncepcję bardziej przyjaznych inwestorowi zwolnień z podatku od nieruchomości w dwóch wariantach  - w ramach instrumentu pomocy regionalnej i pomocy de minimis.
Według założeń nowej koncepcji ulgi nie byłyby uzależnione od wysokości nakładów ani konieczności udokumentowania stworzenia nowych miejsc pracy, a okres zwolnienia – według wariantu pierwszego (pomoc regionalna) – trwałby do czasu wykorzystania wysokości limitu 40 proc. poniesionych kosztów, a według wariantu drugiego (pomoc de minimis) – zamknąłby się w ramach ustalonego limitu tej pomocy dla przedsiębiorców – do 200 tys. euro - w ciągu trzech lat (limit pomocy publicznej, jaki nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską).
O tym, który wariant jest bardziej korzystny, zadecydują częstochowscy przedsiębiorcy.
Propozycja częstochowskiego samorządu stwarza możliwość realnych i wyższych zwolnień podatkowych dla zdecydowanie szerszej grupy przedsiębiorców prowadzących nowe inwestycje, w tym małych i średnich firm, które nie były w stanie spełnić warunków dotychczas funkcjonującej uchwały lub nie korzystały z niej z powodu zbyt mało wymiernych korzyści finansowych.  
Krzysztof Matyjaszczyk oraz Wanda Kukla zapowiedzieli w czasie spotkania opracowanie w niedalekiej przyszłości kolejnych projektów związanych z ulgami w podatkach od nieruchomości dla przedsiębiorców. Zgodnie ze wstępnymi na razie założeniami o ulgi (okresowe, uzależnione od wysokości nakładów) miałyby prawo ubiegać się firmy remontujące elewacje budynków w strefie objętej programem miejskiej rewitalizacji (w ramach pomocy de minimis) czy rozpoczynające nową innowacyjną działalność (w ramach pomocy regionalnej).

Red,

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama