7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

18 stycznia 2012

Lekarz pomoże także w nocy

7 dni
Od 1 stycznia br. w filii Pogotowia Ratunkowego w Kłomnicach udzielana jest nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna. Mieszkańcy północnej części naszego powiatu nie muszą już nocą lub w dni świąteczne szukać pomocy lekarskiej w Częstochowie lub Dąbrowie Zielonej.

Potrzebę przywrócenia (po wieloletniej przerwie) ambulatorium w kłomnickim pogotowiu mieszkańcy zgłosili w kwietniu ub.r. podczas zebrania wiejskiego. Rada Sołecka w Kłomnicach złożyła w tej sprawie wniosek do dyrektora Pogotowia Ratunkowego i Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Niestety, wniosek został rozpatrzony negatywnie, a jako powód odmowy podano zapisy umowy podpisanej w ramach kontraktu z NFZ.
W tej sytuacji do sprawy włączył się Zarząd Powiatu w Częstochowie, który zgłoszoną inicjatywę uznał za zasadną i dobrze służącą interesowi mieszkańców północnej części powiatu częstochowskiego. Dlatego też kolejny wniosek w sprawie udzielania nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej w Kłomnicach złożył w Radzie Społecznej, u dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie oraz u dyrektora NFZ w Katowicach. Władze powiatu zwróciły w swym piśmie uwagę na fakt, iż centralne położenie kłomnickiej filii umożliwi zabezpieczenie medycznych potrzeb mieszkańców nie tylko gminy Kłomnice, ale także gmin: Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Mstów, Mykanów i Rędziny.
26 września 2011 r. Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wyraził wstępną zgodę na uruchomienie ambulatorium w Kłomnicach z początkiem 2012 roku. Ostatecznie zgoda zapadła w grudniu ubiegłego roku po złożeniu przez SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie stosownego wniosku i po spełnieniu wymogów lokalowych, sprzętowych i kadrowych. Tym sposobem inicjatywa mieszkańców i półroczna batalia Zarządu Powiatu w Częstochowie o przywrócenie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Kłomnicach przyniosła oczekiwane rezultaty.


Red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama