7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

13 listopada 2023

Mikołaj potrzebuje wsparcia!

7 dni
Fundacja Chrześcijańska „Adullam” to dobrze znana pomocowa organizacja z Częstochowy, która od 30 lat dociera do tych, którzy potrzebują wsparcia. Jej działania skierowane są do osób dorosłych, seniorów oraz dzieci. Z myślą o tych ostatnich, po raz kolejny Adullam organizuje wydarzenie „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”.

Akcja ta jest adresowana szczególnie do tych dzieci, które przeżywają różne kryzysy, do dzieci z niepełnosprawnościami i objętych pieczą zastępczą. Niestety jak każde akcje tego typu, także i ta nie jest możliwa bez wsparcia finansowego darczyńców, sponsorów i ludzi dobrej woli. Dlatego też, prezes zarządu Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” Elżbieta Ferenc oraz Fundraiser Iwona Kozak apelują o pomoc:

„Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe imprezy charytatywnej dla dzieci „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”, którą organizujemy od 17 lat. Głównym celem przedsięwzięcia, jest integracja osób i rodzin z różnych środowisk, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie indywidualności każdego dziecka, która związana jest nie tylko z zasobami, ale i deficytami występującymi w wielu rodzinach, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, poprawa relacji międzyludzkich oraz wywołanie radości u dzieci, bez podziałów i barier społecznych. Poprzez organizację wydarzenia pragniemy pokazać rodzinom, jak ważne jest przekazywanie dobrych wzorców i postaw najmłodszym, uczenie wzajemnego szacunku, okazywania radości i wdzięczności, umiejętności dzielenia się z innymi, wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Przedsięwzięcie będzie skierowane do dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności, będącymi mieszkańcami Częstochowy oraz z terenu gmin Mykanów i Konopisk. W tym roku w ramach przedsięwzięcia planujemy przygotować prezenty i paczki mikołajkowe dla 700 dzieci. Jak co roku, liczymy na wsparcie Darczyńców, bez których zorganizowanie tak dużej akcji nie byłoby możliwe. Chcielibyśmy, aby taki przykład partnerskiego działania miał swój oddźwięk w województwie śląskim, a także w całym kraju.

Przygotowanie tak dużej imprezy to wyzwanie logistyczne i finansowe dla naszej organizacji. Zachęcamy do wsparcia i przygotowania 700 paczek, przekazując darowizny na konto: 
Bank PEKAO S.A. I/O w Częstochowie nr 95 1240 1213 1111 0010 0717 3690.

Każda kwota będzie wielkim gestem wsparcia, za który z góry dziękujemy. Razem stwórzmy wyjątkową magię „Mikołaja z ulicy Krakowskiej”.”

Inauguracja akcji odbędzie się 1 grudnia o godzinie 16.00 w „Chatce Mikołaja” przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie. Dzieci czeka magiczne spotkanie z Mikołajem, elfami i skrzatami, a Ciebie – szansa stania się współtwórcą tej magii.


red.

Komentarze (3)

20 listopada 2023

Pan Święty Mikołaj


14 listopada 2023

Dziadek Mróz


14 listopada 2023

To będzie święty Mikołaj czy pan Mikołaj?


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama