7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

14 stycznia 2022

Odpady to też zasoby

7 dni
Politechnika Częstochowska

Studenckie koło naukowe GeneInUse Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach pierwszej edycji konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” za projekt „Odpady to też zasoby-Zielony ład". W projekcie studenci poszukują rozwiązań, które są odpowiedzią na potrzeby gospodarki obiegu zamkniętego (GOZu) w sferze gospodarowania zasobami środowiska. Badania mają na celu modernizację obecnych i stworzenie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce odpadami.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ogłoszony przez ministerstwo jesienią ubiegłego roku jako wsparcie dla działających w uczelniach studenckich kół naukowych. Projekty oceniane były m.in. pod kątem przewidywanych rezultatów, użyteczności, znaczenia dla rozwoju społecznego kraju lub regionu i zasięgu oddziaływania.
Z Politechniki Częstochowskiej z dwóch zgłoszonych projektów, do realizacji wybrano projekt Studenckiego Koła Naukowego GeneInUse Wydziału Infrastruktury i Środowiska pn. „Odpady to też zasoby-Zielony ład."

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, czy zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. 
Działania takie wymagają jednak wprowadzenia szeregu innowacyjnych rozwiązań. Kluczowe dla spełnienia tych celów są zasoby, głównie te odzyskane, energia pochodzenia biologicznego, wytwarzanie odpadów czy nawet nasze codzienne wybory konsumenckie. 
Dążenie do osiągnięcia Zielonego ładu (green deal) jest z pewnością drogą, która nie może ominąć odpadów. W projekcie, studenci będą poszukiwać w swych pracach badawczych rozwiązań, które są odpowiedzią na realne potrzeby gospodarki obiegu zamkniętego (GOZu) w sferze gospodarowania zasobami środowiska. Badania mają na celu modernizację obecnych i stworzenie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce odpadami. 
W ramach prac studenci Wydziału Infrastruktury i Środowiska realizują zadania badawcze tj.: odzysk biomasy nawozowej z osadów z procesu uzdatniania wody; wykorzystanie fotogranul tlenowych w systemie SBR oczyszczania ścieków; detekcja mikroplastiku w organizmach wybranych skąposzczetów; testowanie organizmów (owady i skąposzczety) w usuwaniu odpadów.

Projekt odpowiada idei badań ekoinnowacyjnych, chroniących środowisko i jest ukierunkowany na wykorzystanie bioprocesów w odzysku surowców z odpadów, podniesienia efektywności recyklingu organicznego, co jest zgodne z założeniami strategii Zielonego Ładu. Obecnie kurczące się zasoby i postępowanie zgodnie z zasadami GOZu wymuszają nowe rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama