7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

25 października 2011

LIST OD CZYTELNIKA

7 dni
List otwarty Stowarzyszenia Przyjaciół GAUDE MATER

Szanowny Panie Prezydencie
Od wielu lat przyglądamy się działalności Filharmonii Częstochowskiej, z którą  współpracujemy przy realizacji wielu imprez muzycznych, m.in.: Święta Muzyki i Konkursu im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków. Współpracę tę rozpoczęliśmy  13 lat temu, kiedy dyrektorem był Pan Leszek Hadrian, a rozwinęliśmy ją za dyrekcji Pani Beaty Młynarczyk.

Mając  na uwadze owocną współpracę ostatnich lat, czujemy się w obowiązku zająć stanowisko w sprawie wszczęcia procedury odwołania Pani Beaty Młynarczyk z funkcji dyrektora Filharmonii. Postrzegamy Panią Dyrektor jako dobrego menadżera, teoretyka muzyki o ogromnej wiedzy, sprawnego organizatora – kompetentnego i otwartego na współpracę ze środowiskiem.
Śledzimy działalność Filharmonii nie tylko jako partnerzy wspólnych działań, ale również, a może przede wszystkim, jako melomani, regularnie korzystający z oferty tej instytucji. Poza wielkimi wydarzeniami artystycznymi z udziałem takich sław jak: Joshua Bell, Ingolf Wunder, Rafał Blechacz, Lukas Geniuszas  i wielu innych, na szczególne uznanie zasługuje rozwinięta w ostatnich latach działalność edukacyjna, która w naszym odczuciu jest stokroć ważniejsza niż największe wydarzenia muzyczne.  Dzięki Pani Dyrektor Beacie Młynarczyk w Filharmonii Częstochowskiej zaistniał nowy edukacyjny projekt "Szkoła na Parnasie", który w sposób nowatorski wprowadza dzieci i młodzież w tajniki muzyki, jak również „Poranki Symfoniczne” czy  cykl koncertów „przy świecach”.
Jesteśmy wdzięczni, że w roku 2008 Filharmonia Częstochowska czynnie włączyła się w przywracanie pamięci rodzeństwu słynnych na całym świecie w XIX wieku śpiewaków, którzy swe losy związali z naszym regionem, organizując Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków.
Filharmonia współpracuje nie tylko z naszym Stowarzyszeniem. Warto podkreślić dobrą współpracę Pani Dyrektor ze Stowarzyszeniem Jazzowym, Towarzystwem Muzycznym, Instytutem Muzyki Akademii Jana Długosza, Zespołem Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego, Regionalnym Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater, Stowarzyszeniem Kapela Jasnogórska, Stowarzyszeniem Jasnogórska Szkoła Chóralna, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Jasnogórską Szkołą Muzyczną, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Chórem Collegium Cantorum Czestochoviensis. Dzięki temu Filharmonia Częstochowska pod kierownictwem Pani Beaty Młynarczyk spełnia rolę ośrodka integrującego częstochowskie środowiska muzyczne.
Biorąc pod uwagę te wszystkie cenne działania, podejmowane z inicjatywy Pani Dyrektor, pytamy Pana Prezydenta o powody tak niefortunnej decyzji zmiany dyrektora Filharmonii. Szczególne zaniepokojenie budzi wysunięcie kandydatury na  dyrektora osoby bezpośrednio odpowiedzialnej, w ramach pełnionych obowiązków służbowych, za nadzorowanie działalności Filharmonii. W tej sytuacji uzasadnionym jest pytanie, jakie konkretne działania i wysiłki  podejmował kandydat w celu rozwiązania konfliktu, który miał być powodem odwołania Pani Beaty Młynarczyk ze stanowiska dyrektora Filharmonii. Postawa kandydata, który przypisując sobie zasługi w tworzeniu inicjatyw kulturalnych całkowicie pominął ich rzeczywistych pomysłodawców i animatorów budzi nasz zdecydowany sprzeciw, czemu daliśmy już wyraz w piśmie do Pana Prezydenta podpisanym przez przewodniczącego naszego Stowarzyszenia.
Nasz głos prosimy traktować jako wyraz  troski o kształt kultury muzycznej naszego miasta. Jednocześnie deklarujemy gotowość spotkania się w tej sprawie w celu otwartej i obiektywnej dyskusji, która powinna  zaowocować wypracowaniem najlepszego rozwiązania zaistniałego konfliktu. 
w imieniu Stowarzyszenia

Jan Szyma
Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół GAUDE MATERKomentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama