7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

21 września 2020

Łap wodę i podaj dalej...

7 dni
...to nazwa zainicjowanej przez Śląski Związek Gmin i Powiatów akcji zachęcającej do odpowiedzialnego gospodarowania wodą oraz zwiększenia poziomu retencji zasobów wodnych.
Akcja ma promować dobre praktyki samorządów, służyć zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej kryzysu wodnego oraz możliwości przeciwdziałania mu. Ma też na celu zachęcenie wspólnot lokalnych do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody.

Baza dobrych praktyk 

Śląski Związek Gmin i Powiatów na przełomie maja i czerwca 2020 r. przeprowadził ankietę wśród swoich gmin i powiatów członkowskich, która dotyczyła podejmowanych przez nie działań, mających na celu ograniczenie skutków suszy i przeciwdziałanie im. Zebrane w jej ramach odpowiedzi z 64 gmin były podstawą opracowania bazy dobrych praktyk, w której zamieszczone zostały przykładowe działania samorządów lokalnych w walce z suszą.

Zostały one podzielone na kilka kategorii:

* przyrodnicze, oparte o działania związane z zarządzaną przez samorządy zielenią, np. ograniczenie częstotliwości koszenia trawników czy zakładanie łąk kwietnych;

* inwestycyjne, np. modernizacja urządzeń melioracyjnych, małych zbiorników retencyjnych;
w formie instrumentów finansowych, np. programy dotacyjne dla mieszkańców wspierające retencjonowanie wód opadowych na swoich posesjach;

* legislacyjne, np. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wytycznych do zamówień publicznych;

* optymalizujące zużycie wody, np. wykorzystanie uzdatnionej wody basenowej do podlewania gminnych terenów zielonych;

* edukacyjne i informacyjne, których koszt wdrożenia jest stosunkowo niewielki.

Nawyki do zmiany

W ramach akcji Związek przygotował także propozycje zmian codziennych nawyków, które przyczyniają się do oszczędzania wody [infografiki poniżej]. Wśród dobrych nawyków, które warto wprowadzić w swoim codziennym życiu, wyróżniono m.in. ograniczenie zużycia wody, gromadzenie deszczówki w celu podlewania ogrodu, sadzenie tworzących naturalny cień drzew i krzewów czy ograniczenie na swoim podwórku uszczelnionej – a więc zabrukowanej czy pokrytej asfaltem – przestrzeni.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama