7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

23 marca 2020

Fortum wycofał się z budowy zakładu przetwarzającego śmieci, ale można składać wnioski do zmiany planu miejscowego

Fortum wycofał się z budowy zakładu przetwarzającego śmieci, ale można składać wnioski do zmiany planu miejscowego

7 dni
Nie będzie zakładu do produkcji paliwa alternatywnego przy ulicy Dojazdowej w Częstochowie. To wielki sukces mieszkańców dzielnic Stradom, Błeszno, Wrzosowiak i Zawodzie, którzy w obliczu poważnego zagrożenia ekologicznego potrafili zjednoczyć się i przeprowadzić skuteczną walkę o czyste powietrze z fińskim gigantem branży energetycznej – firmą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. W ramach protestu zebrano ponad 7.000 podpisów mieszkańców, która to lista trafiła do rąk prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) oraz rady miasta Częstochowy. Niemałe znaczenia dla powodzenia akcji protestacyjnej mieli działacze społeczni: Renata Fussy, Grzegorz Kukla oraz prezes Częstochowskiego Alarmu Smogowego - Hubert Pietrzak, a także niektórzy radni miasta Częstochowy, jak m.in. radny Piotr Wrona (PiS). Swoje pięć groszy dołożyły również lokalne media. 

Krótki komunikat opublikowany kilka dni temu, uzupełniono:

„Po konsultacjach z władzami miasta i własnych analizach firma Fortum wycofała się z inwestycji na tamtym terenie. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. ul. Dojazdową można składać do 17 kwietnia – pocztą lub drogą elektroniczną.

Firma energetyczna rozważała uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego RDF, wytwarzanego z wstępnie przetworzonych odpadów – zabrudzonego papieru, opakowań wielomateriałowych czy tekstyliów. Fortum chciało je produkować na gruntach należących do Skarbu Państwa, a rozstrzygające opinie i decyzje co do tego przedsięwzięcia miały być w gestii administracji rządowej i marszałka województwa.
 
W ramach swoich kompetencji Urząd Miasta Częstochowy zobowiązał Fortum do przedstawienia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Z kolei 27 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  Błeszna i Stradomia – właśnie w rejonie ulicy Dojazdowej, a także Jagiellońskiej i Królewskiej. Radni przegłosowali również stanowisko zalecające wszystkim organom administracji publicznej szczególną uwagę w procesie rozpatrywania wszelkich wniosków dotyczących budowania w mieście instalacji do przetwarzania odpadów.   

Po konsultacjach z władzami samorządowymi oraz własnych analizach Fortum wycofało się z inwestycji przy ul. Dojazdowej 20. Firma zapowiedziała, że będzie szukała teraz innej lokalizacji.  

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w dzielnicach Błeszno i Stradom w rejonie ulic Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej wszyscy zainteresowani mogą składać do 17 kwietnia. Można je dostarczyć do Urzędu Miasta:
* listownie – na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13;
* drogą elektroniczną – przy pomocy skrzynki podawczej UM Częstochowy, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Marcin Breczko, biuro prasowe Urzędu Miasta Częstochowy."


red.

Komentarze (2)

30 marca 2020

Takie paliwo będzie też używane w Częstochowie, to tylko kwestia czasu, a nowe stawki za śmieci się podobają?


24 marca 2020

Niech szuka tej ,,innej,, lokalizacji w innym mieście najlepiej w Zabrzu dla którego to paliwo ma powstawać


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama