7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

10 lutego 2020

Osoby niepełnosprawne będą mogły mieć asystentów

7 dni
Częstochowa przystąpiła do rządowego programu, mającego na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pełnoletnich osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Odpowiednią uchwałę podjęła Rada Miasta.

Za rządowy, finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2019-2020) odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Raport sporządzony na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykazał, że pomoc takiego asystenta jest koniecznym warunkiem włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnych społeczności. 

Celem Programu jest więc wprowadzenie takiej usługi jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. 

Wśród świadczonych przez asystenta przez 7 dni w tygodniu usług będą m.in.: pomoc w wyjściu z domu, zakupach, załatwianiu urzędowych spraw czy dojazdach na rehabilitację.

Projekt uchwały dotyczącej przystąpienia Częstochowy do programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W listopadzie zeszłego roku na wniosek miasta przyznano mu ponad 1 mln zł na realizację programu w 2020 roku.

W Częstochowie zadanie będzie zlecone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowani skorzystaniem z usługi asystenta osobistego powinny kierować się po szczegółowe informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsza edycja programu, na który w tym roku ministerstwo ma przeznaczyć w skali kraju łącznie 50 mln zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będzie realizowana do końca grudnia 2020 roku.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama