7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

08 stycznia 2020

Rejestracja pojazdów – nowe przepisy

7 dni
1 stycznia weszły w życie nowe przepisy związane z obowiązkiem rejestracji pojazdów. Niewypełnienie go może oznaczać karę finansową.

Referat Komunikacji Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy przewidujące kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł w przypadku niedopełnienia obowiązku zawiadomienia starosty (w przypadku Częstochowy Prezydenta Miasta) w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:

- nabyciu lub zbyciu pojazdu,

- zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego  sprowadzenia.

Kary będą nakładane w przypadku niedotrzymania 30 dniowego terminu dla transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z przepisami kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama