7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

13 sierpnia 2019

Posłowie: "zwracamy się do Pana Premiera o zwiększenie dofinansowania kosztów odbudowy dróg"

7 dni
Tym razem mamy do czynienia z dość nietypową - jak na częstochowskie warunki - sytuacją. Co prawda ton pisma do premiera Mateusza Morawieckiego jest łagodny, jednak sam fakt porozumienia się w jakiejś sprawie posłów ziemi częstochowskiej z różnych opcji politycznych - jest godzien odnotowania.

Stanowisko w sprawie budowy dróg lokalnych wyrazili wszyscy posłowie ziemi częstochowskiej: Lidia Burzyńska, Andrzej Gawron, Szymon Giżyński, Tomasz Jaskóła, Izabela Leszczyna, Halina Rozpondek i Mariusz Trepka oraz senatorowie okręgu 68 i 69: Ryszard Majer i Artur Warzocha. Adresatami są natomiast: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Tomasz Żuchowski – Dyrektor GDDKiA i Marek Niełacny - p.o. Dyrektora Oddziału

Oto treść:

"Lokalne społeczności samorządowe powiatu częstochowskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego zwracają się z wielką prośbą do Pana Premiera o spowodowanie korekty zapisu w ustawie o Funduszu dróg samorządowych. 

Przez całe lata – my samorządowcy – staraliśmy się gospodarować finansami w taki sposób, aby wszystkie zaoszczędzone środki przeznaczać na niezbędne inwestycje drogowe. Zgodnie z ustawą o Samorządzie powiatowym wykonujemy określone ustawami zadania publiczne dotyczące bardzo wielu różnych działań, a na inwestycje drogowe pozostaje nam już niewiele środków.

W 2019 r. rozpoczęto budowę autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. To wielkie i bardzo celowe przedsięwzięcie komunikacyjne, zarówno dla Polski, jak i dla Europy. Jednakże dla mieszkańców naszych powiatów pojawiły się z tego powodu bardzo duże problemy dotyczące lokalnego ruchu komunikacyjnego. Autostrada A-1 na tym odcinku budowana jest – jako jedyny taki przypadek w Polsce – na istniejącym śladzie drogi ogólnokrajowej DK-1. W związku z tym użytkownicy nie mają żadnej alternatywy objazdów, jak tylko przez drogi lokalne, na których natężenie ruchu wzrosło kilkukrotnie. Budowa autostrady spowodowała olbrzymie obciążenie ruchu naszych dróg powiatowych i gminnych przez użytkowników korzystających z jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju, tj. z kierunku północ-południe i południe-północ Polski. W tej sytuacji nasze lokalne drogi zaczęły podlegać gwałtownej degradacji z powodu ich technicznego nieprzystosowania do takich obciążeń. Społeczności naszych powiatów, Starostowie, Zarządy i Rady Powiatów, Wójtowie i Burmistrzowie oraz Rady Miast i Gmin – wszyscy razem przystąpili do planów odbudowy tych zniszczeń. Jednakże wymaga to zaangażowania olbrzymich środków finansowych, a w naszych skromnych budżetach ich brakuje.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o zainicjowanie takich działań w zapisach prawnych (m. in. w ustawie o Funduszu dróg samorządowych), które umożliwiłyby – w tym szczególnym przypadku – zwiększenie dofinansowania do 100% kosztów odbudowy dróg gminnych i powiatowych, zniszczonych w wyniku objazdów związanych z budową autostrady A-1 na odcinku Częstochowa (Rząsawy) – Piotrków Trybunalski. Sposób tego dofinansowania odbywałby się na podobnych zasadach, jak w przypadku budowy dróg i mostów o charakterze obronnym, tj. obejmującym całość kosztów realizacji zadania dla jednostki samorządu terytorialnego."


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama