7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

07 sierpnia 2019

Związki Zawodowe Poczty Polskiej: wynagrodzenia różnią się nawet o 2.000 zł

7 dni
Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty domaga się od władz Poczty Polskiej S.A. zmian w systemie wynagrodzeń, bo obecny dopuszcza nierówności płacowe między pracownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Zdaniem związków zawodowych dyrekcja Poczty różnicuje wysokość wynagrodzeń, a przywilej wyższych płac praktykowany jest zwłaszcza w przypadku pracowników należących do posłusznych zarządowi Poczty związków zawodowych. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty wskazuje, że tego typu rozwiązania są sprzeczne z prawem pracy i niesprawiedliwe. Piotr Moniuszko, przewodniczący związku przesłał do władz Poczty pismo, w którym domaga się pilnego podjęcia prac nad nowym układem zbiorowym.

W piśmie czytamy:

„Obowiązujący w Poczcie Polskiej S.A. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, jako porozumienie pomiędzy pracodawcą, a częścią związków zawodowych jest ewidentnym przykładem nierównego traktowania, wręcz wprowadza dyskryminację płacową pracowników. Tak zwane „widełki" w tabeli zaszeregowań powodują, że pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku, wykonujący te same czynności, a więc pracę o tej samej wartości otrzymują wynagrodzenia zasadnicze różniące się nawet o 2000 zł. Dołączając do tego niesprawiedliwie naliczany dodatek stażowy, bo liczony procentowo od wynagrodzenia zasadniczego, powoduje jeszcze większe różnice w ostatecznym wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami.
Równe traktowanie w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Pracodawca nie może dyskryminować pracowników z przyczyn wymienionych w kodeksie pracy. Jeśli świadczenie pracy wymaga od pracowników porównywalnego doświadczenia, kwalifikacji, odpowiedzialności czy wysiłku, to praca ta uznawana jest za pracę o jednakowej wartości. Pracownicy wykonujący takie same obowiązki powinni mieć wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Nierówne wynagrodzenie w takich przypadku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i narusza przepisy kodeksu pracy.
W związku z powyższym, żądamy najpóźniej do 30 września 2019 r. rozpoczęcia prac nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Poczty S.A., który w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty zagwarantuje równe traktowanie nie tylko w zakresie wynagrodzeń, ale i dodatkowych świadczeń.”

Teraz ruch należy do zarządu Poczty Polskiej.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama