7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

10 lipca 2019

„Renowacje przez dewastacje. Rozebrali kawał historii”

„Renowacje przez dewastacje. Rozebrali kawał historii”

7 dni
„Mur Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej był murem oporowym (różnica poziomów około 1 metra). Był przemyślaną konstrukcją z kamienia wapiennego i cegły, umiejętnie powiązanych - warto obejrzeć go z obu stron (oczywiście dziś już tylko na archiwalnych zdjęciach). Dodatkowo posiadał ciekawy detal korony muru - tektonikę, którą docenić można było w pełnym słońcu.
A dziś? Pozostał kawałeczek (8 kamiennych przęseł i 8 ceglanych - na działce nie będącej własnością miasta) i ten kawałeczek trzeba, warto wyremontować. O to walczmy!” – mówi prezes SARP w Częstochowie Hubert Wąsek, architekt.

Po 120 latach 45 przęseł zabytkowego muru Kolej Warszawsko-Wiedeńskiej przy ulicy Piłsudskiego w Częstochowie zostały zniszczone. Stało się to wbrew zapewnieniom magistratu i MZDiT o pozostawieniu muru i ograniczeniu wyburzeń do minimum, w związku z realizowaną, a przy tym kontrowersyjną, inwestycją budowy węzłów przesiadkowych przed dworcem. Zabytek stanowił niepoliczalną wartości historyczną dla Częstochowian.  

Reakcja na burzenie muru była natychmiastowa. W poniedziałek rano trzy organizacje, działające w mieście tj.: Stowarzyszenie Architektów Polskich w Częstochowie, Grupa Elanex i Częstochowski Alarm Smogowy złożyły wiosek w trybie informacji publicznej do MZDiT żądając przedstawienia:

1. Inwentaryzacji stanu muru przed wyburzeniem dokumentującej jego stan, będącej podstawą podjęcia decyzji o jego rozbiórce.

2. Projektu odbudowy muru.

W kolejnych dniach sprawą zainteresował się również radny Piotr Wrona (PiS), kierując pytania do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD):

1.     Proszę o przekazanie kompletu dokumentów w sprawie ww.  zabytkowego muru od roku 2016, dotyczących określenia jego stanu, w szczególności przeprowadzanych inwentaryzacji.

2.     Jakie działania zostały podjęte przez władze miasta w celu zabezpieczenia lub inne prace remontowe ww. muru?

3.     Proszę o przekazanie kompletnej korespondencji wytworzonej w związku z ww. murem pani Elżbiety Idczak-Łydżba, pełnomocniczki prezydenta miasta ds. estetyki miasta.

4.     Jaki jest powód wyburzenia 45 przęseł ww. muru?

5.     Czy zostały wykonane szacunkowe opracowania dotyczące utrzymania ww. muru w pierwotnej formie zabytkowej? Jeśli tak, proszę o przekazanie tych dokumentów.

6.     Czy deklaracje w prasie lokalnej w 2017 roku, że ewentualne wyburzenia muru będą jak najmniejsze była poprzedzona wizją lokalną i zapoznaniem się z faktycznym stanem muru. Czy Nadzór Budowlany w 2017 roku nie miał zastrzeżeń do stanu ww. muru?
Tyle radny Piotr Wrona.
 
Bez względu na odpowiedzi na pytania pozostaje nam refleksja - ponownie nasza Częstochowa poniosła wielką stratę utraty, zniszczenia niemego świadka historii miasta. 
Do tematu jasne, że wrócimy...

Hubert Pietrzak, CzAS.”Komentarze (1)

13 lipca 2019

cenimy naszą historię?


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama