7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

12 czerwca 2019

Kto za to zapłaci?

7 dni
Wyższe opłaty za prąd dla miasta, więc i droższe życie w mieście


Od kilku tygodni samorządy w całym kraju alarmują o rosnących cenach za energię elektryczną. Prezydenci wielu miast sygnalizują władzom państwowym, że nie mają środków finansowych na pokrycie rachunków za prąd. W tej sytuacji rząd podjął działania o nazwie: rekompensaty za wyższe opłaty. Na ile problem dotyczy Częstochowy i czy podwyżka cen energii dla urzędu miasta wiąże się ze wzrostem cen usług miejskich spółek, np. za bilety MPK – zapytaliśmy częstochowski magistrat.

Droższy prąd to rosnące koszty funkcjonowania szkół, szpitali i innych placówek finansowanych z samorządowego budżetu. Sprawdziliśmy, ile urząd miasta Częstochowy płacił za prąd w 2016 roku, a ile płaci obecnie. Zapytaliśmy także magistrat o zabezpieczoną na opłaty za prąd kwotę w budżecie na rok bieżący i na ile wzrost cen dla częstochowskiego samorządu będzie miał wpływ na mieszkańców miasta.

Oto odpowiedzi:

„Częstochowa od 2009 roku korzysta z możliwości ograniczenia wydatkowania środków publicznych na energię elektryczną jakie daje uwolniony rynek energii.

Wspólny zakup energii na okres 1.01.-31.12.2016 r. dla potrzeb 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. (razem 1069 punktów poboru), przy łącznym wolumenie energii wynoszącym 44,25 GWh. W postępowaniu przetargowym oferty złożyły 3 spółki obrotu: PGE Obrót S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., oraz ENERGA Obrót S.A. W postępowaniu wybrano ofertę firmy ENERGA Obrót S.A. - cena oferty brutto: 10.714.279,08 zł.
Analogicznie na okres 1.01.-31.12.2017 r., ale tym razem dla 1097 punktów poboru, przy łącznym wolumenie energii wynoszącym 45,2 Gwh przetarg ponownie wygrała ENERGA Obrót S.A. - cena oferty brutto: 10.992.955,26 zł.
Podobnie na okres 1.01.-31.12.2018 r., ale dla 1110 punktów poboru, przy łącznym wolumenie energii wynoszącym 45 Gwh z 5 oferentow: ENEA S.A., PGE Obrót S.A., CORRENTE Sp. z o.o., ENERGA Obrót S.A. oraz TAURON Sprzedaż sp. z o.o., wybrano ENEA S.A. - cena oferty brutto: 11.383.650,00 zł.
Ostatnie wspólne postępowanie na okres 1.01.-31.12.2019 r. dla potrzeb 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
Zakres zamówienia obejmował dostawę energii elektrycznej na potrzeby zasilania:
I. Budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (fontanny, syreny alarmowe, infomaty i kamery monitoringu), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Częstochowa,
II. Budynków, lokali i obiektów użytkowych dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 136 jednostek organizacyjne),
III. Budynków i instalacji technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A.,
IV. Oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, budynku i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.
Zamówienie dotyczyło łącznie 1115 punktów poboru energii elektrycznej, szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie zamówienia wynosi 44,6 GWh. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 24,9 MW (sezonowo obniżona do 22,9 MW).
W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 5 spółek obrotu: ENEA S.A., PGE Obrót S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz ENERGA Obrót S.A. W postępowaniu wybrano ofertę firmy PGE Obrót S.A. Oddział w Zamościu - cena oferty brutto: 17.082.455,25 zł. 

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę zgodną z rozstrzygnięciem przetargu dotyczącego zakupu energii na 2019 r. (ok. 17,1 mln zł) plus przewidywane koszty opłat dystrybucyjnych (w 2018 r. wyniosły one dla jednostek i spółek miejskich ok. 8,8 mln zł).

Oczywiście – biorąc pod uwagę późniejsze regulacje – miasto ma nadzieję na rekompensatę, czyli powrót do stawek, jakie płaciły jednostki miejskie w połowie ubiegłego roku.

Wzrost stawek opłat za media zawsze wpływa bezpośrednio lub pośrednio na koszty ponoszone zarówno przez firmy, podmioty publiczne, jak i samych mieszkańców. Wzrost cen energii elektrycznej na pewno jest jednym z wielu czynników wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami w Częstochowie. Brak bilansowania się tego systemu był przyczyną niedawnego podniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Radę Miasta Częstochowy.

Po niedawnych uzgodnieniach Rządu RP z Komisją Europejską możliwa ma być nowelizacja ustawy umożliwiającej czasowe „cofnięcie" podwyżek energii elektrycznej m.in. dla samorządów do stawek z połowy ub. roku. Następnie niezbędne jest wydanie ministerialnych rozporządzeń wykonawczych. Według zapowiedzi przedstawicieli administracji rządowej korekta cen i faktur z tytułu zakupu energii elektrycznej m.in. dla jednostek miejskich możliwa ma być od sierpnia. Samorząd oczekuje na realizację tych zapowiedzi przez tegorocznego dostawcę energii i zrekompensowanie wyższych opłat obowiązujących od początku roku.”


Renata R. Kluczna

Komentarze (1)

13 czerwca 2019

Powinien pan europoseł Balt zapłacić za reklamy na wszystkich słupach oświetleniowych


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama