7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

09 kwietnia 2019

Nie czekaj, szukaj pomocy!

7 dni
Wielu naszych Czytelników zastanawia się, czym jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości. Odpowiadamy: jest funduszem celowym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, ma także za zadanie przeciwdziałać przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. 

Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, a szczegółowe zasady zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 2017 r.
Środki przeznaczane są między innymi na:
* pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną;
* pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną.

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy:
„Wspieramy ciebie oraz twoich bliskich, pokrzywdzonych i świadków.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości:
* zorganizujemy pomoc prawną;
* zapewnimy wsparcie psychologiczne;
* zapewnimy wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego;
* wesprzemy Cię materialnie;
* pokryjemy koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową;
* pomożemy sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi

Zgłoś się, jeśli jesteś pokrzywdzony / pokrzywdzona:
* przemocą domową
* przemocą fizyczną i psychiczną
* wypadkiem drogowym
* przestępstwem seksualnym
* kradzieżą/oszustwem
* pozbawieniem alimentów
* innym przestępstwem
* jesteś świadkiem przestępstwa.

Kontakt:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Funduszu Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-567 Warszawa
Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama