7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

13 marca 2019

Komunikat IPN

7 dni
„Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Macieja Zajęckiego
Orzeczeniem z dnia 12 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację obrońcy i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie lustracyjnej Macieja Zajęckiego. 

W prawomocnym już orzeczeniu Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Macieja Zajęckiego i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 ustawy lustracyjnej - na okres 4 lat oraz obciążył kosztami postępowania.

Współpraca lustrowanego ze Służbą Bezpieczeństwa dotyczyła okresu studiów na WSP w Częstochowie.

Maciej Zajęcki oświadczenie lustracyjne składał w 2012 roku jako kandydat do pełnienia funkcji publicznej dyrektora szkoły w Częstochowie, którą pełnił do 2017 roku.

prokurator Andrzej Majcher, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach”.


red.

Komentarze (1)

19 marca 2019

Donosiciel WSTYD


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama