7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

04 lutego 2019

WĘDKARZ: Opłaty za wędkowanie na 2019 rok część 3

7 dni
Wykaz wód Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Częstochowa, udostępnionych do Amatorskiego Połowu Ryb Wędką i obowiązujące na nich przepisy w 2019 roku

Treść Zezwolenia, jakie będzie obowiązywało w 2019 roku zatwierdzono na posiedzeniu ZO w dniu 06.11.2018 roku, uchwałą nr 29.
Przypominamy, że ryby przetrzymywane w siatce są uznawane za przeznaczone do zabrania.

Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Częstochowa:
- na wszystkich wodach obowiązuje rejestracja połowu ryb.

Instrukcja wypełniania rejestru połowu:
1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubryki: data, nr łowiska.
2. Po złowieniu ryby przeznaczonej do zabrania z gatunków ujętych w limicie sztukowym RAPR np. karp, lin, szczupak, pstrąg potokowy, wędkarz wypełnia przed ponownym zarzuceniem wędki rubryki: gat. ryby; sztuk; cm.
3. Po złowieniu ryb przeznaczonych do zabrania lub użycia, jako przynęty z pozostałych gatunków wędkarz wypełnia przed ponownym zarzuceniem wędki rubrykę gat. Ryby oraz rubryki - sztuk i cm (od – do) uzupełnia po zakończeniu wędkowania.
4. Uzupełnienie rubryki kg, dotyczącej wagi złowionych ryb może być wykonane po opuszczeniu łowiska (w domu).
5. Warunkiem uzyskania prawa do wniesienia składek za wędkowanie na rok następny jest złożenie w macierzystym Kole PZW Rejestru Połowu z roku poprzedniego.

Wymiary ochronne: 

* amur – do 40 cm (nie dotyczy rzek), 
* pstrąg potokowy – do 35 cm, 
* płoć – do 15 cm, 
* lin – do 30 cm.

Limity dobowe połowu: 
* karp, amur – 2 szt. łącznie, 
* pstrąg potokowy – 2 szt., 
* sum – 2 szt.

Pozostałe gatunki i limity zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Inne:
- całkowity zakaz zabierania lipieni,
- okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01.,
- wszystkie opakowania i przedmioty przywiezione i zastane na stanowisku (w promieniu 5 m), na którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb winne być uprzątnięte i zabrane z łowiska,
- zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia,
- na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi metodami połowu jest wyłącznie sztuczna mucha i spinning,
- całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodowlanych”,
- zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą występować dodatkowe
ograniczenia w wędkowaniu (informacja na bieżąco na stronie www.pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem).

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowa oraz dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich obowiązują.

WODY GÓRSKIE (KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA)

Na wszystkich wodach „Krainy pstrąga i lipienia” (z wyłączaniem odcinka Warty i Kamieniczki „No kill” C 200 A) obowiązuje zakaz spinningowania od 01.01. do 31.01. i od 01.09 do 31.12.

C100

1. rzeka Mała Panew od mostu w miejscowości Brusiek do ujścia rzeki Stoła
2. Leśnica od miejscowości Piłka do ujścia do rzeki Mała Panew
- całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych,
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru .

C101
rzeka Warta od źródeł do wlotu kanału oczyszczalni ścieków w Myszkowie przy ul. Wiśniowej wraz z dopływami.

C101
rzeka Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie.

C101
rzeka Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy wraz z dopływami.

C200
rzeka Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu w miejscowości Słowik (nie dotyczy odcinka Warty NO-KILL).

C200 A
odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu w miejscowości Poraj przy ul. Nadrzecznej (przy Bacutilu) do mostu w miejscowości Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.

C200 A
rzeka Kamieniczanka (Kamieniczka) na całej długości z dopływami
- zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych,
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.

C201
rzeka Wiercica (wraz z dopływami) od mostu drogowego w miejscowości Janów do mostu drogowego w miejscowości Knieja wraz z dopływami.

C202

rzeka Trzepizurka - na całej długości gminy Blachownia
- zakaz zabierania ryb łososiowatych.

C300

rzeka Kocinka od mostu w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty (wraz z dopływami)
- pstrąg potokowy – górny wymiar ochronny od 50 cm,
- rzeka Sękawica zakaz brodzenia.

C400

1. rzeka Pilica od źródeł do młyna w miejscowości Czarny Las,
2. rzeka Pilica od ujścia rzeki Krztyni do mostu drogowego w miejscowości Przyłęk.
C401
rzeka Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami.

C402
rzeka Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami.

WODY NIZINNE:

C 01
rzeka Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich.

C 02 
zbiornik Zielona (Górny i Dolny) – 51,8 ha, gmina Kalety
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,
- zakaz wędkowania z wysp,
- zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym.
(uchwała Rady Miasta Kalety nr. 39/V/2015  DU Woj. Śl z dn.18.03.15).

C 03
zbiornik Droniowiczki - 3,8 ha, Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,
- dobowy limit połowu leszcz - 4 szt.

C 04
kanał Grunwaldzki - 2 ha, Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi, oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- dobowy limit połowu leszcz - 4 szt.

C 05
zbiornik Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika.

C 10
rzeka Warta od źródeł do mostu w miejscowości Poraj wraz z dopływami na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich.

C 11
zbiornik Poraj - 496 ha, gmina Poraj (od mostu w miejscowości Oczko do tamy czołowej zbiornika)
- dobowy limit połowu bolenia - 4 szt.,
- okoń – wymiar ochronny do 20 cm,
- płoć – wymiar ochronny do 20 cm,
- dobowy limit połowu okonia – 10 szt.,
- dobowy limit połowu szczupaka – 1szt.,
- dobowy limit połowu sandacza – 1szt.,
- dobowy limit połowu: sandacz i szczupak - 1 szt. łącznie,
- w okresie od 01.01. do 31.05. i od 01.11. do 31.12. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających,
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01. do 31.05. Zakaz obowiązuje od mostu w miejscowości Oczko do tamy czołowej,
- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz wszystkich umocnień betonowych,
- strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu od tzw. Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 01.03. do 31.05.,
- zakaz wędkowania z wyspy,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania od początku ośrodka żeglarskiego Enif (wraz z cyplem zwanym potocznie „Pirsem”) do zapory czołowej zbiornika w okresie od 01.11. do końca lutego (nie dotyczy wędkowania z lodu).

C 20
rzeka Warta od mostu w miejscowości Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem Liswarty i odcinków wód górskich
- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75 m w górę i w dół w okresie od 15.03. do 30.06.

C 21
zbiornik Widawa - 5 ha, gmina Woźniki
- zakaz wędkowania z wyspy.

C 22
zbiornik Pająk - 6 ha, gmina Konopiska
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.

C 23

zbiornik Blachownia - 40 ha, gmina Blachownia
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części oraz przynęty uzbrojone w kotwiczkę w okresie od 01.01. do 31.05.,
- zakaz wędkowania na całej długości linii brzegowej od strony zapory zbiornika,
- zakaz połowu ze środków pływających na zbiorniku w okresie od 01.01. do 31.05. i od 01.11. do 31.12. W okresie tym obowiązuje również zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi oraz brodzenia,
- zakaz wędkowania z wyspy,
- zakaz wędkowania na łowisku ,,Kafejka”, które znajduje się na lewym brzegu zbiornika.

C 24

zbiornik Amerykan - 4,4 ha, gmina Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.

C 25

zbiornik Guców – 3,5 ha, gmina Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi.

C 26
zbiornik Julianka - 7 ha, gmina Przyrów
- jedyne dozwolone metody wędkowania: spinning i sztuczna mucha,
- zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama