7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

10 października 2018

Tablica „powie”, czy jest smog

7 dni
NASZ TEMAT

To już zależy od samych mieszkańców, a wystarczy zagłosować po 22 października w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na zadanie ogólnomiejskie  nr. 409 „System Informacji Wizualnej Stanu Jakości Powietrza w Częstochowie” - mówi pomysłodawca tej inicjatywy prezes Częstochowskiego Alarmu Smogowego Hubert Pietrzak.

- Co konkretnie byłoby wyświetlane na takiej tablicy, która miałaby stanąć przy dworcu kolejowym na placu Rady Europy?
- Przybliżę szczegóły projektu, który opracowaliśmy wspólnie z dr Krzysztofem Walaszczykiem. Zadanie będzie zlokalizowane pomiędzy głównymi arteriami komunikacyjnymi w Śródmieściu Częstochowy - przed dworcem kolejowym w pobliżu przystanku (zdjęcie przedstawia wstępną lokalizacje). Zadanie polega na instalacji „System Informacji Wizualnej Stanu Jakości Powietrza w Częstochowie” w formie elektronicznej tablicy / wyświetlacza opcjonalnie wraz z czujnikiem do laserowego pomiaru jakości powietrza w czasie rzeczywistym.
Na tablicy prezentowane będą aktualne dane (takie jak poziom PM10 i PM 2,5) oraz prognozy stanu jakości powietrza w oparciu o pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dla Regionu Częstochowskiego. Dodatkowo wyświetlane będą pomiary z czujników sieci Airly, zakupionych przez Urząd Miasta Częstochowy. W związku z maksymalnym uproszczeniem warstwy wizualnej konieczne jest zastosowanie systemu kolorów i tzw. emotikonów: Stan powietrza (według Systemu Monitoringu Jakości Powietrza WIOŚ):

1. Bardzo dobry - kolor ciemno zielony
2. Dobry - kolor jasno zielony
3. Umiarkowany - kolor żółty
4. Dostateczny - kolor pomarańczowy
5. Zły - kolor czerwony
6. Bardzo zły - kolor bordowy
 
- W porządku, ktoś może zapytać, po co nam to, skoro dostępne są specjalne aplikacje informujące o zanieczyszczeniach powietrza?
- Poprzez prezentację w przestrzeni publicznej informacji na temat stanu jakości powietrza w sposób oczywisty podnosi się świadomość mieszkańców Częstochowy o zanieczyszczeniu środowiska (w tym zjawiska smogu). Ponadto ten sposób prezentacji jest dostępny dla osób starszych, w tym wykluczonych informatycznie (tzn. nie posiadających dostępu do internetu i urządzeń mobilnych). Dzięki wyświetlanej informacji mieszkańcy będą mogli podjąć środki zapobiegawcze w celu ochrony swojego zdrowia w stanie podwyższonego stężenia substancji szkodliwych w powietrzu. Poprzez informowanie o bieżących wydarzeniach i problemach komunikacyjnych mieszkańcy otrzymają szerszy dostęp do rzetelnych, lokalnych informacji.

- Wyświetlanie informacji o bieżących wydarzenia i utrudnieniach komunikacyjnych to byłyby dodatkowe funkcje takiej tablicy? 
- Dodatkowe funkcje tablicy mogą być związane z informowaniem o aktualnych wydarzeniach, promocją kultury, utrudnieniach komunikacyjnych (tj. remonty, opóźnienia ruchu). Nie wyklucza się wyświetlania na tablicy innych informacji związanych z regionem częstochowskim z zastrzeżeniem promocji organizacji politycznych, władz samorządowych i reklam. W ramach zawartego porozumienia z urzędem miasta Częstochowy i WIOŚ w Katowicach za administrację treści tablicy odpowiadać będą mogły organizacje pozarządowe - np. Częstochowski Alarm Smogowy we współpracy z Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu Miasta Częstochowy.

- Jak ten pomysł przyjęły władze miasta?
- Może zacytuję Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, po pozytywnej weryfikacji projektu napisali tak:
„Inicjatywa zainstalowania tablicy jest warta uwagi, natomiast zakres prezentowanych danych wymaga uzgodnień z poszczególnymi ich dysponentami. Może to być trudne, ponieważ z wstępnych informacji wiemy, że nie wszyscy właściciele danych zgadzają się na ich prezentowanie łącznie z danymi pochodzącymi z innych źródeł. Przed realizacją inwestycji może być konieczne: 
* wykonanie projektu oraz dokonanie uzgodnień budowlanych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie),
* doprowadzenie przewodów elektrycznych oraz łącze internetowe (może wymagać prac ziemnych ),
* w przypadku proponowanej lokalizacji - może być konieczność uzyskania zgody autora projektu zagospodarowania placu Rady Europy,
* zawarcie umów z dostawcami mediów,
* podpisanie umów / porozumienia z dysponentami danych.
Istnieje ryzyko, że zadania nie uda się zrealizować podczas jednego roku budżetowego.”

- Po takim komentarzu można odnieść wrażenie, że inwestycja może napotkać trudności...
- Ja jestem dobrej myśli, w innych miastach Polski udało się zamontować podobne tablice informujące o poziomach zanieczyszczeń to w Częstochowie na pewno się również da. Nasz projekt jest dość rozbudowany o inne funkcje informacyjne dla wyświetlacza, ale jeśli już wydawać publiczny grosz, to z przysłowiową „głową” i taka tablica musi być multifunkcyjna.

- Do kiedy można głosować na ten projekt w budżecie obywatelski?
- Głosowanie trwa do 12 listopada.

- Życzymy powodzenia. 


Z prezesem Częstochowskiego Alarmu Smogowego Hubertem Pietrzakiem rozmawiał Kamil Piotrowicz.


Foto: Sławomir Wilk/dr Krzysztof Walaszczyk

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama