7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

03 października 2018

List Czytelnika: Kiedy w końcu ktoś zabierze te śmieci z przystanku?

List Czytelnika: Kiedy w końcu ktoś zabierze te śmieci z przystanku?

7 dni
NASZ TEMAT

„Jestem mieszkańcem ulicy Leśnej w Częstochowie. Nie mam samochodu, więc jestem skazany na komunikację miejską. Codziennie rano odjeżdżam z przystanku w pobliżu mojego miejsca zamieszkania (przystanek Skorki) i codziennie na tym przystanku „wita” mnie sterta śmieci. Kosz już dawno jest przepełniony, a mimo to pracowników wywożących śmieci ani widu ani słychu. Co się dzieje...? 
Czy moglibyście zapytać w moim imieniu, kiedy w końcu ktoś zabierze te śmieci z przystanku przy ulicy Leśnej?
Czytelnik.”

Już od jakiegoś czasu opróżnianiem koszami na śmieci z przystankach autobusowych zajmuje się Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Częstochowie. Wszelkie pytania należy więc kierować do nich.

- Ile koszy ustawionych jest na przystankach całej Częstochowie?
„Według dokumentacji na terenie przystanków miejskich ustawionych jest 498 pojemników.”

- Czy CzPK zleca opróżnianie koszy na odpady komunalne zlokalizowanych na przystankach autobusowych firmie podwykonawczej?
„Podmiotem zlecającym wszelkie czynności i prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenach miasta  i ponoszącym z tego tytułu koszty jest Gmina Częstochowa. W wyniku przeprowadzonego przetargu Gmina Częstochowa zawarła umowy na „Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie”. Stosownie do ich postanowień obowiązek opróżniania koszty na przystankach autobusowych przejęli wyłonieni w przetargu wykonawcy.
Cała dokumentacja przetargowa, w tym treść zawartych umów wraz z załącznikami oraz wykaz wyłonionych wykonawców dostępne są w Urzędzie Miasta Częstochowy, a CzPK Sp.z o.o. jest podmiotem nadzorującym wykonanie prac.”

- Czy istnieje harmonogram odbioru śmieci z przystanków?
„Częstotliwość odbioru odpadów uzależniona jest od lokalizacji przystanku – w zależności od dzielnicy. W przypadku przystanku, którego dotyczy zapytanie prasowe opróżnianie pojemnika przewidziane jest 1 raz w tygodniu. Dodatkowo informujemy, iż w przypadku występowania tzw. „przesypów” o których jesteśmy informowani, Wykonawca umowy może zrealizować dodatkowe opróżnienie pojemnika po wcześniejszym jego zgłoszeniu w ramach działań interwencyjnych.”

- Jakie koszty ponosi CzPK Sp. z o.o. w związku z obsługą odbioru śmieci z przystanków?
„CzPK Sp. z o.o. nie ponosi żadnych kosztów związanych  z obsługą odbioru śmieci z przystanków.”

- Mamy sygnał od naszych Czytelników, że z przystanku Skorki śmieci z koszy nie są odbierane od kilku tygodni. Co jest powodem, że spółka nie interweniuje, mimo skarg mieszkańców ul. Leśnej?
„CzPK Sp. z o.o stale monitoruje jakość usług świadczonych przez wykonawców prac. Wszelkie skargi  nasze służby  weryfikują na bieżąco, a stwierdzone uchybienia są usuwane. Zaznaczyć jednak należy, iż do naszej Spółki nie dotarły żadne interwencje dotyczące przedmiotowej sprawy.”


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama