7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

28 września 2018

List Czytelnika: Walą kulami aż dudni

7 dni
NASZ TEMAT

„Mieszkam w okolicach osiedla Trzech Wieszczów. Problem, z którym się borykam dotyczy wielu mieszkańców tej dzielnicy, bo wielokrotnie na ten temat rozmawiałem z sąsiadami.. 
Od kilku miesięcy dobiegają do naszych mieszkań bardzo uciążliwe dźwięki, które pochodzą ze strzelnicy przy ul. św. Andrzeja. Jest to hałas przypominający odbijanie się czegoś metalowego od innej metalowej powierzchni. Przypuszczam - bo sam nigdy tam nie byłem - że osoby korzystające z atrakcji strzelnicy, strzelają do metalowych tablic metalowymi nabojami i stąd ten hałas. Wcześniej, przez wiele lat strzelnica nie była użytkowana, więc mieliśmy spokój. Teraz, od kilku miesięcy dźwięki, które dochodzą ze strzelnicy są nie do wytrzymania. Szczególnie głośno jest wieczorami i weekendy. 

Czy redakcja Tygodnika 7 dni mogłaby nam jakoś pomóc? Nie chodzi o to, że chcemy by strzelnicę zamknięto, ale o respektowanie też naszych praw, jako mieszkańców sąsiadujących ze strzelnicą.
Wierny Czytelnik”.

Sprawdziliśmy i rzeczywiście dźwięki dobiegające ze strzelnicy są dość intensywne i mogą przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Zanim przedstawimy stanowisko właścicieli strzelnicy postanowiliśmy poprosić magistrat o komentarz do sprawy nadmiernego hałasu.

Oto odpowiedzi urzędu miasta Częstochowy:

- Od jak dawna na terenie strzelnicy funkcjonuje Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie i czy jest właścicielem terenu czy też go dzierżawi oraz jakie pozwolenia musiało uzyskać od magistratu?

„Jak wynika z KRS, stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń w dniu 16.05.2017. Strzelnica jest obiektem prywatnym, a jej regulamin zatwierdzono dla PTA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. św. Andrzeja 810 (regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników – dzierżawców, podnajemców, itd.).”

- Czy Stowarzyszenie w ciągu ostatnich 5 lat otrzymywało jakiekolwiek środki, mamy na myśli dofinansowanie, np. w formie dotacji ze strony urzędu miasta Częstochowy?
„Tak, Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie CSS otrzymało w roku 2018 dotację ze środków budżetowych Gminy Miasta Częstochowy (5 tys. zł  w ramach szkolenia sportowego dzieci i młodzieży).”

- Czy magistrat otrzymywał od mieszkańców skargi na nieustający hałas generowany przez Stowarzyszenie?

„Wydział Kultury, Promocji i Sportu ani Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych nie otrzymały żadnych skarg na hałas generowany przez CSS. Także do Wydziału Ochrony Środowiska UM nie wpływały żadne skargi na hałas generowany przez działalność Częstochowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Kilka miesięcy temu mieszkaniec Częstochowy dopytywał o tę strzelnicę, ale nie zdecydował się złożyć oficjalnie żadnego pisma/wniosku w sprawie jej działalności.
Straż Miejska poproszona o sprawdzenie, czy w tym roku były jakieś interwencje dotyczące działalności strzelnicy, odpowiedziała – po weryfikacji zarejestrowanych interwencji stwierdziła, że nie miała takich zgłoszeń.
Z uwagi na charakter działalności, gdyby dochodziło do istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, sprawę powinna badać policja (redakcja może sprawdzić czy były jakieś interwencje w tej sprawie).”

- Czy jakakolwiek instytucja miejska pełni nadzór nad działalnością strzelnicy?

„W zakresie kompetencji Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM jest jedynie zatwierdzenie regulaminu strzelnicy w formie decyzji administracyjnej.”

- Czy urzędowi miasta wiadomo, jaka dopuszczalna norma decybeli jest możliwa w przypadku tego typu działalności?
„Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.) określa się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu na zewnątrz budynków są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 112), w zależności od rodzaju terenu, na którym znajduje się określona zabudowa i w danym czasookresie (nie są uzależnione od rodzaju działalności).
Pomiary hałasu – jeżeli są stosowne i zasadne zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w tym zakresie – są wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (inspekcja jest organem administracji państwowej).”

***

Pretensje mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych oraz bloków o uporczywych i nieustających, zwłaszcza w weekendy, odgłosach strzelania to z całą pewnością poważny problem. 
Do tematu więc powrócimy w kolejnym numerze 7 dni, prezentując stanowisko bezpośrednio zainteresowanych, czyli Częstochowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego.


Renata R. Kluczna

Komentarze (3)

12 października 2018

Często spacerując po okolicy zastanawiałam się kiedy ludzie okolicznych domów stracą cierpliwość. Wysłuchiwanie przez kilka godzin dziennie tego hałasu może człowieka doprowadzić do rozstroju nerwowego. Najwięcej tego puka słychać w soboty i w niedziele.czyli w dni wolne od pracy,kiedy teoretycznie człowiek powinien wypoczywać a nie być " bombardowanym" dodatkowymi decybelami,które słychać w całej dzielnicy Trzech Wieszczów. Idą wybory więc jest okazja zmiany prezydenta,może to jest rozwiązanie tej uciążliwej sprawy.


11 października 2018

Wcześniej były domki i spokój, potem była strzelnica sportowa AZS-u,to też było uciążliwe , mieszkańcy interweniowali bez skutku, nawet gdy kula wpadła do klasy Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych nie zaprzestano strzelaniny, a nawet ją nasilono.Mieszkańcy w różny sposób interweniowali: do władz miasta, ochrony środowiska, bez powodzenia. W końcu budynek został sprzedany i dopiero nam się zaczęło "Aleppo", ze znacznie większym natężeniem hałasu,bardzo dużą częstotliwością,szczególnie w sobotę i w niedzielę. Taki mamy akompaniament do świątecznego wypoczynku. 21 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie mieszkańców z p. Prezydentem i innymi przedstawicielami władz, na którym mieszkańcy informowali o uciążliwości działania strzelnicy,mając nadzieję na zrozumienie i pomoc lecz,o ironio,zamiast pomocy dla mieszkańców, była pomoc dla organizatorów strzelania, a nawet uhonorowanie zawodów strzeleckich patronatem p. Prezydenta.Tak się 'wykurza"rodziny z małymi dziećmi z dzielnicy, starszym przypomina czasy wojny,a innym wzbudza jej wyobrażenie.


09 października 2018

A co bylo wcześniej wybudowane? strzelnica, czy domki? Wcześniej też tam strzelali, wtedy nie przeszkadzało? Teraz odwaga staniała, to kazdy odważny. W internecie


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama