7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

19 września 2018

Połowa nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej w szkole i jej okolicach

7 dni
Połowa wszystkich uczniów na całym świecie w wieku 13-15 lat – czyli blisko 150 mln młodych ludzi, deklaruje, że doświadczyło przemocy ze strony swoich rówieśników na terenie placówki edukacyjnej lub w jej okolicy. W Polsce przemoc fizyczna i różne formy dręczenia zakłócają prawidłową edukację 48% dzieci w wieku 13-15 lat.
Raport UNICEF-u pokazuje, że przemoc rówieśnicza wśród młodzieży szkolnej jest wszechobecna. Odbija się to na samopoczuciu dzieci, ich zdolnościach oraz chęci do nauki, bez względu na region świata, w którym żyją.
Edukacja jest kluczem do budowania pokojowych społeczności, jednak dla milionów dzieci na całym świecie szkoła, sama w sobie, nie jest bezpieczna. Każdego dnia uczniowie muszą się mierzyć z niezliczoną ilością zagrożeń, m.in. bójkami, różnorodnymi formami dręczenia – zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym, przemocową dyscypliną, presją, aby dołączyć do lokalnych gangów, molestowaniem seksualnym czy nawet przemocą z użyciem broni. Wpływa to na naukę, a w dłuższej perspektywie może prowadzić do depresji, stanów lękowych a nawet samobójstwa. Przemoc jest doświadczeniem, które nie powinno być udziałem żadnego dziecka.

Według najnowszych danych UNICEF-u:

* Na całym świecie ponad 1 na 3 uczniów wieku 13-15 lat doświadcza dręczenia. Mniej więcej podobny odsetek bierze udział w bójkach.

* 3 na 10 uczniów w 39 krajach uprzemysłowionych przyznaje się do dręczenia rówieśników.

* Niemal 750 milionów dzieci w wieku szkolnym żyje w krajach, gdzie kary cielesne nie są w pełni zakazane.

* Podczas gdy dziewczęta i chłopcy są jednakowo narażeni na dręczenie, dziewczynki częściej stają się ofiarami psychicznych form agresji, a chłopcy są bardziej narażeni na przemoc fizyczną.

* W coraz bardziej cyfrowym świecie, osoby dręczące rozpowszechniają brutalne, krzywdzące i poniżające treści jednym kliknięciem.

Aby wyeliminować przemoc w szkołach, UNICEF wzywa do natychmiastowych działań:

* Wprowadzenie regulacji prawnych chroniących uczniów przed przemocą w szkołach.

* Wzmocnienie działań prewencyjnych w placówkach edukacyjnych.

* Przekonywanie społeczności oraz osób indywidualnych do wspierania uczniów w dzieleniu się własnymi doświadczeniami przemocy oraz pracy na rzecz zmian w szkołach i społecznościach.

* Inwestowanie w bardziej efektywne oraz sprawdzone rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo uczniów i szkół.

* Zbieranie lepszych, bardziej szczegółowych danych dotyczących przemocy wobec dzieci w szkołach i wokół nich oraz udostępnianie informacji o skutecznych działaniach.

UNICEF zachęca młodych ludzi na całym świecie, aby odważnie opowiadali swoje historie oraz dzielili się doświadczeniami ze wspólnej pracy na rzecz poprawy obecnej sytuacji w szkołach i wyeliminowania przemocy raz na zawsze.

W tej sprawie możesz też zgłosić się do nas.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama