7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

12 września 2018

KWW SENIOR 500 +: każdy senior w Częstochowie otrzyma 500 złotych miesięcznie

KWW SENIOR 500 +: każdy senior w Częstochowie otrzyma 500 złotych miesięcznie

 

7 dni
NASZ TEMAT
Seniorze głosuj na swoich - pod takim hasłem idą emeryci

Komitet Wyborczy Wyborców SENIOR 500 + jako pierwszy w Częstochowie zgłosił listę kandydatów na miejskich radnych do Komisji Terytorialnej.
Podczas ostatniego spotkania członkowie KWW SENIOR 500 + zapowiedzieli ostrą walkę o z pozostałymi komitetami wyborczymi o prawa emerytów. Kandydaci na radnych ogłosili program wyborczy, który zamierzają zrealizować, gdy dostaną się do rady miasta.

 

„Inni tylko obiecują lub rzucają emerytom ochłapy...
MY GWARANTUJEMY:
KAŻDY SENIOR W CZĘSTOCHOWIE OTRZYMA 500 ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!!!


Dlaczego w Polsce ze wsparcia państwa mogą korzystać wyłącznie rodziny wielodzietne?
Dlaczego w Polsce osoba w podeszłym wieku nie może godnie dożyć swych ostatnich dni?
Dlaczego w Polsce emeryci traktowani są jak zło konieczne?
Dlaczego od lat okłamuje się seniorów w sprawie służby zdrowia, leków, pomocy społecznej?

Seniorzy, całym życiem zasłużyliśmy sobie na szacunek, więc nie dajmy się dłużej lekceważyć.
W odzyskaniu godności osobistej pomoże emerytom Komitet Wyborczy Wyborców SENIOR 500 +, w którego skład wchodzą wyłącznie emeryci. 
Bo kto, jeśli nie emeryt – zrozumie drugiego emeryta, bo kto jeśli nie emeryt – zawalczy o drugiego emeryta. 
Przyłącz się do nas! Jesteś emerytem – nie czekaj aż ktoś będzie za Ciebie nadstawiał karku.

Na początek, każdy senior w Częstochowie otrzyma 500 złotych miesięcznie!!!
Będą tacy, którzy powiedzą, że nie można z miejskiego budżetu wypłacić aż tyle pieniędzy - to policzmy. W Częstochowie jest około 50 tysięcy emerytów. Wypłata dla każdego seniora po 500 złotych miesięcznie wiąże się z kosztami, które wyniosą zaledwie 25 milionów złotych.

Komitet Wyborczy Wyborców SENIOR 500 + zamierza:
* zreformować Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie;
* wprowadzić bezpłatne usługi opiekuńcze w domach dla osób starszych (środki należy pozyskać z dotacji europejskich);
* wykonywać bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (środki należy pozyskać z dotacji europejskich);
* utworzyć nowy oddział geriatryczny przy Miejskim Szpitalu Zespolonym;
* otworzyć nowoczesny Dom Opieki Społecznej dla osób wymagających stałej opieki medycznej (środki należy pozyskać z dotacji europejskich);
* wdrożyć program co najmniej 5 bezpłatnych ośrodków rehabilitacyjnych Seniora + w Częstochowie, które wpłynął pozytywnie na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym rozwiążą problemy krążeniowo-oddechowe, kłopoty związane ze stawami, a nade wszystko pozwolą cieszyć się ŻYCIEM!

MY GWARANTUJEMY:
KAŻDY SENIOR W CZĘSTOCHOWIE OTRZYMA 500 ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!!!

MY GWARANTUJEMY:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALCZYŁ BĘDZIE O PRZYWRÓCENIE EMERYTOM GODNOŚCI OSOBISTEJ!!!


Przyłącz się do nas!
Zagłosuj na nas!

Okręg nr 1
Maria Kucharska – emerytka, pedagog.

Okręg nr 2
Grażyna Katarzyna Socha – emerytka, pracownik socjalny.

Okręg nr 3
Alina Kula – emerytka, kurator sądowy.

Okręg nr 4
Zbigniew Mądrzyk– emeryt, pedagog.

Okręg nr 5
Andrzej Sikora – emeryt, złotnik.

Jesteś emerytem – nie czekaj aż ktoś za Ciebie nadstawi karku.
Głosuj na seniorów z Komitetu Wyborczego Wyborców SENIOR 500 +
”.


red.

Komentarze (5)

20 września 2018

„Artur Sokołowski, autor publikacji pt. „Jak ukraść milion z miejskiej kasy?” zamieszczonej w numerze 6. (508) Tygodnika Regionalnego „7 dni” w dniu 13-19 lutego 2014 roku, przeprasza Ewelinę Balt, Radną Rady Miasta Częstochowa, za naruszenie jej dóbr osobistych przez zasugerowanie w tym artykule, że uczestniczyła ona w kradzieży z kasy Miasta Częstochowa pieniędzy w związku z przeprowadzoną przez nie procedurą naboru i przyjęcia do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej na 2014 rok”.


18 września 2018

Zacytuje klasyka - Kurskiego // ciemny lud to kupi //


15 września 2018

Może nie wiedzą jak to zrobić ale mają stuprocentową rację i sercem jestem z nimi i popieram


14 września 2018

25 milionów miesięcznie, nie rocznie. Rocznie to 300 baniek. 1/3 budżetu miasta. Emeryci dajcie se spokój.


13 września 2018

Po zapoznaniu się z programem wyborczym powyższego KWW stwierdzam uroczyście... te postulaty to populizmy. LUdzie, którzy układali ten pożal się program wyborczy są oderwani od rzeczywistości. PUP reformuje ustawa, a nie rada miasta, a środki europejskie są tylko na to, na co centralnie ktoś w Warszawie zdecyduje, a nie na widzimisię częstochowskich radnych.


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama