7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

08 sierpnia 2018

Szpital na Parkitce odpowiada: To nie był błąd lekarzy

7 dni
NASZ TEMAT

Pod koniec lipca opublikowaliśmy list Czytelniczki, w którym twierdziła, że w szpitalu na Parkitce narażono jej zdrowie i życie. „Miałam spowolnienie psycho-ruchowe, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, a także pogarszający się wzrok, zaburzenia ruchu gałek ocznych oraz przymusowy kurcz powiek – mówiąc w skrócie: dostałam udaru niedokrwiennego mózgu, a mimo to lekarze z Parkitki wypisali mnie do domu.”
Redakcja 7 dni przesłała w tej sprawie pytania do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Mamy odpowiedzi.

Pytaliśmy m.in. o to, dlaczego mimo złego stanu zdrowia pacjentka została odesłana do domu. Rzecznik prasowy szpitala Anna Ginał, odpowiedziała zbiorczo:
„Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie nie udziela informacji prasowych na temat stanu zdrowia swoich pacjentów. Dlatego też nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pierwsze cztery pytania.”

- Ponieważ zdarzenie miało miejsce trzy lata temu i pacjentka przez ten okres wielokrotnie sygnalizowała problem, jakie działania podjął szpital w wyjaśnieniu tej sprawy?
„W związku z zarzutami skierowanymi przez Panią Marię Nowak, Szpital przeprowadził postępowanie wyjaśniające, które wykazało ich bezzasadność. Miały miejsce również spotkania pacjentki z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, których przedmiotem były problemy przez Nią przedstawione. W zakresie roszczeń finansowych sprawa została przekazana do ubezpieczyciela. Roszczenia te zostały uznane za bezzasadne przez zakład ubezpieczeń. Ponadto, wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie Szpital składał do różnych instytucji, które na wniosek Pani Marii Nowak sprawdzały zasadność zarzutów kierowanych przez pacjentkę pod adresem Szpitala.”

- Czy zdaniem szpitala lekarze prowadzący popełnili błąd, a jeśli tak, to czy ponieśli konsekwencje i jakie?
„Zdaniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie lekarze tut. Szpitala udzielający świadczeń zdrowotnych Pani Marii Nowak nie popełnili błędu.”

- Którzy lekarze zatrudnieni w szpitalu na Parkitce, zasiadają w organach nadzorujących pracę lekarzy (i w jakich)? 
„W składzie liczącej 22 osoby Okręgowej Radzie Lekarskiej, 7 osób to lekarze zatrudnieni w WszS [w szpitalu na Parkitce]. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie jest jeden z lekarzy zatrudnionych w tut. Szpitalu.”

[nazwisko pacjentki zmienione przez Redakcję]


Renata R. Kluczna

Komentarze (1)

09 sierpnia 2018

dodajmy ze zaden adwokat w czestochowie nie podejmuje sie spraw cywilnych wobec lekarzy.


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama