7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

11 kwietnia 2018

Będzie uniwersytet, ale... z przymiotnikami

Będzie uniwersytet, ale... z przymiotnikami

7 dni
Od kilku miesięcy, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie chwali się, że zostanie uniwersytetem. To oczywiście bardzo dobra dla naszego miasta wiadomość, ale jak samochód samochodowi nie równy, tak i uczelnia – uczelni. Najwyżej w hierarchii przybytków nauki stoją uniwersytety bezprzymiotnikowe – po prostu uniwersytety. Nasza, jeszcze Akademia ma podobno przymiotnik mieć, a nawet dwa, ale jakie i dlaczego te - nie wiadomo.
Redakcja Tygodnika 7 dni zwróciła się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z prośbą o wyjaśnienie nazwy i o szczegóły dotyczące kryteriów, które nasza Akademia musiała spełnić, by uniwersytetem zostać.

Odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

„Zgodnie z przepisami wyraz "uniwersytet" uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.
Akademia Jana Długosza w Częstochowie posiada 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora, a więc spełnia warunek ustawowy do ubiegania się o zmianę nazwy.
Władze Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wystąpiły do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy uczelni na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wniosek jest w trakcie analizy formalnej.
Odpowiadając na Pani kolejne pytanie, zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest opracowywany i w najbliższym czasie zostanie skierowany do uzgodnień i konsultacji (w ramach procesu legislacyjnego). Biorąc pod uwagę uprawnienia poszczególnych podmiotów biorących udział w konsultacjach (np. związki zawodowe) powinny one trwać co najmniej 30 dni. Terminu wejścia w życie rozporządzenia nie można określić, gdyż zależy on od przebiegu (czasu trwania) procesu legislacyjnego i liczby zgłoszonych uwag. 
Ministerstwo zakłada, że najpóźniej od początku nowego roku akademickiego AJD w Częstochowie będzie nosiła nazwę Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.”


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama