7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

09 lutego 2018

Już ucz się nowych reguł wyborczych

Już ucz się nowych reguł wyborczych

7 dni
Wybory samorządowe tuż, tuż, bo jesienią tego roku. Zanim jednak pójdziemy do lokali wyborczych i oddamy głos (w Częstochowie na radnych miejskich i wojewódzkich oraz na prezydenta miasta, w powiatach natomiast na wójta, burmistrza oraz na radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich) – warto już zapoznawać się z nowymi zasadami. Sejm uchwalił przepisy autorstwa PiS, które wprowadzają wielkie zmiany w ordynacji wyborczej.

Za uchwaleniem nowych przepisów opowiedziało się 234 posłów (PiS oraz koło Wolni i Solidarni), przeciw było 199 (PO, Kukiz'15, Nowoczesna, PSL oraz Koło Europejskich Demokratów), a dwóch się wstrzymało się od głosowania. W parlamencie nie cichły głosy opozycji, że zmiany w ordynacji będą sprzyjać fałszerstwom wyborczym. Partia rządzącą twierdzi natomiast, że zmiany te zwiększą transparentność i właśnie mają przeciwdziałać wszelkim możliwym nadużyciom.
A co się zmieni?

Będzie tak:
Zasada dwukadencyjności ma być liczona od najbliższych wyborów samorządowych (listopad 2018 r.). Wójt, burmistrz, prezydent w danej gminie, jeśli byli już dwukrotnie wybrani, po raz trzeci nie będą mogli kandydować na to stanowisko. 
Czas trwania jednej kadencji ma być wydłużony z 4 do 5 lat. Nic jednak nie będzie stało na przeszkodzie, aby po zakończonych dwóch kadencjach ubiegać się o fotel wójta w sąsiedniej gminie.
Było:
Wójt i pozostali włodarze mogli być wybierani przez mieszkańców bez jakichkolwiek limitów, czyli wielokrotnie na długie lata, a kadencja wynosiła 4 lata.

Będzie tak:
Kandydat na radnego musi zamieszkiwać na terenie gminy, w której chce kandydować. Takiego wymogu nie ma dla osób ubiegających się o posadę wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.
Było:
W zasadzie ten punkt nie został utrzymany, choć warto wiedzieć, że w pierwotnej wersji chciano pozostawić wymóg zamieszkiwania na terenie województwa, w którym jest gmina, w której kandydat startuje na funkcję radnego.

Będzie tak:
Kadencja radnego od kolejnych wyborów ma trwać 5 lat.
Było:
Kadencja radnego trwała 4 lata.

Będzie tak:
Nie będzie możliwości głosowania korespondencyjnego.
Było:
Można było głosować korespondencyjnie.

Będzie tak:
Jeśli jedna z kratek zostanie przy kandydacie całkowicie zamalowana, a znak X pojawi się w innej – głos będzie ważny.
Było:
Dopisywanie na karcie do głosowania lub stawianie innych znaków było dopuszczalne poza miejscem zadrukowanym. Bezpośrednie dopiski lub znaki przy określonym kandydacie stanowiły, że głos był nieważny.

Będzie tak:
Rady gmin po raz ostatni będą określać okręgi wyborcze przy wyborach w 2018 r. W kolejnych, które odbędą się w 2023 r., będą określane przez komisarza.
Było:
Okręgi wyborcze określały rady gmin.

Będzie tak:
W lokalach wyborczych mają być kamery i transmisja w internecie.
Było:
W lokalach wyborczych nie było kamer.

Będzie tak:
W gminach do 20 tys. mieszkańców mają pozostać JOW-y, a w pozostałych samorządach wybory mają odbywać się na zasadzie proporcjonalności.
Było:
W wyborach samorządowych w 2014 r. po raz pierwszy głosowaliśmy w jednomandatowych okręgach wyborczych. Taka zmiana ordynacji wyborczej objęła wszystkie gminy, poza miastami na prawach powiatu.

Będzie tak:
W gminach będących miastami na prawach powiatu, czyli takich jak Częstochowa, utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowiązkowe. Jego wysokość ma wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim, przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Było:
Gminy mogły tworzyć tzw. budżety obywatelskie.

Będzie tak:
PKW będzie wyłaniała 100 komisarzy spośród kandydatów wskazanych przez ministra spraw wewnętrznych. Jeśli tego nie zrobi PKW, ostatecznie dokona tego wspomniany minister.
Było:
Dotychczas było w kraju 50 komisarzy wyborczych.

Będzie tak:
W skład Państwowej Komisji Wyborczej mają wchodzić:
1) jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazany przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
2) jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
3) 7 osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm.
Było:
W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzili:
1) trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
2) trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
3) trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Renata R. Kluczna

Komentarze (2)

16 lutego 2018

Nowe reguły nic nie zmienią do momentu jak nie wprowadzi się kodów kreskowych na kartach do głosowania tak jak jest w USA i nie ma problemu o fałszerstwo w głosowaniu,zaś inne formy pozwalają na fałszowanie wyników, podam przykład: byłam na głosowaniu w moim okręgu w szkole podstawowej nr9 przy ul.Sobieskiego i w tym czasie była sąsiadka około 80 lat poruszająca się o własnych siłach i wzięła karty do głosowani,następnie podchodzi do osoby która pilnuje porządku i pyta ja na kogo ma oddać głos i ta kobieta mojej sąsiadce wzięła karty zakreśliła kogo chciała i ta kobieta wrzuciła do urny,a komisja to widziała i nie zareagowała wiec powiedziałam tej kobiecie,że łamie prawo i dlaczego nie zapytała tej staruszki kogo chce skreślić wybory za PRL-u i dzisiaj były i są i będą fałszowane ,bo polskie prawo wyborcze jest rodem z ZSRR i ryle,życzę powodzenia w wyborach samorządowych i znów wygra wybory na prezydenta Krzysztof Matyjaszczyk jak w Rosji Putin, Częstochowianie obudźcie się i czas na zmiany,bo ten pan z Częstochowy już zrobił wieś i zadłużył nas na 1 miliard 200 milionów zł PLN i na nic nie ma pieniędzy tak.rządzi miastem jak Putin Rosją


09 lutego 2018

można głosować korespondencyjnie jeżeli jest się osobą niepełnosprawną


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama