7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

20 grudnia 2017

Nie załamuj rąk - szukaj pomocy!

7 dni
Jeśli wpadłeś w tarapaty bądź borykasz się z jakimś problemem, który spędza Ci sen z powiek – możesz skorzystać z pomocy osób lub instytucji. Pamiętaj, nie jesteś sam!

Już opublikowaliśmy listę instytucji miejskich, które udzielają mieszkańcom Częstochowy pomocy prawnej. Osoby szukające wsparcia w rozwiązaniu trudnej sprawy powinny też udać się do parlamentarzystów ziemi częstochowskiej. Posłowie i senatorowie, prócz tego, że przyjmują w swoich biurach osoby w potrzebie, nierzadko oferują pomoc swoich prawników. Ratunkiem służy też Kuria Archidiecezji Częstochowskiej. Na tym nie koniec. W poprzednim numerze opublikowaliśmy listę rad dzielnic i radnych miasta, którzy mają obowiązek zajęcia się sprawami mieszkańców konkretnej dzielnicy. Jeśli więc kogoś bulwersuje stan dróg, chodnika lub dostrzega inne problemy w pobliżu miejsca zamieszkania, należy je zgłaszać do osób, które zaszczytne funkcje pełnią właśnie z wyboru mieszkańców.
Kto jeszcze może nam pomóc w potrzebie?

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości służby zdrowia, nie wspominając już o błędach lekarskich, każdy pacjent może złożyć skargę do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia i do kierownictwa placówki; do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej (w Częstochowie ul. gen. Zajączka 5, tel. 34/368-18-88) lub Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych (w Częstochowie ul. Pułaskiego 25, tel. 34/324-51-12); do Narodowego Funduszu Zdrowia (delegatura w Częstochowie ul. Czartoryskiego 28, tel. 34/360-72-70), a także do Rzecznika Praw Pacjenta (w Warszawie al. Zjednoczenia 25, tel. 22/532-82-50 lub bezpłatna infolinia 800-190-590).

Gdy problem dotyczy zakupu towarów lub usług, pomocą służą Rzecznicy Praw Konsumenta - miejski (w magistracie przy Śląskiej 11/13, tel. 34/370-71-00) oraz powiatowy (w starostwie przy ul. Sobieskiego 9, tel. 34/32-29-100). W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać z infolinii konsumenckiej (tel.22/290-89-16), prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów (w Warszawie ul. Kasprzaka 49).

Bezradnym mieszkańcom Częstochowy w wielu sprawach pomóc może Rzecznik Praw Obywatelskich (w Warszawie al. Solidarności 77, tel. 22/55-17-700 oraz bezpłatna infolinia obywatelska 800-676-676), który stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje prawa osób niepełnosprawnych.

W urzędzie miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej urzęduje pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. Do niego mogą zgłaszać się osoby dotknięte kalectwem, które nie radzą sobie z problemami życia codziennego. Skargi składać można także do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (w Warszawie ul. Nowogrodzka 11, te. 22/529-06-00).

Do dyspozycji mieszkańców potrzebujących pomocy jest szereg instytucji publicznych:

Policja w Częstochowie - ul. ks. J. Popiełuszki 5, tel. 34/369-19-00 lub pod alarmowym numerem telefonu 997 bądź pod ogólny numer alarmowy 112

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie - ul. Sikorskiego 80, tel. 34/322-14-07

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie – ul. Dąbrowskiego 23/35, tel. 34/324-05-71

Miejski Ośrodek Pomoc Społeczna w Częstochowie - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34/ 372-42-00 

Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie - ul. Kilińskiego 10, tel. 34/378-52-33 lub pod alarmowym numerem telefonu 999 bądź pod ogólny numer alarmowy 112

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - ul. Sikorskiego 82/94, tel. 34/361-55-21 lub pod alarmowym numerem telefonu 998 bądź pod ogólny numer alarmowy 112

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie – ul. Rejtana 7 B, tel. 34/366-31-21

Niebieska Linia Częstochowski Oddział – tel. 800-163-102 lub w Warszawie 22/668-70-00

Zespół Pomocy Specjalistycznej Dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Częstochowie - ul. POW 2, tel. 34/372-42-02

Ośrodek Pomocy Osobom Z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie - ul. Sikorskiego 78, tel. 34/361-38-82

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie - ul. Staszica 5, tel. 34/368-05-82

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Częstochowie - ul. Warszawska 13, tel. 798-531-967

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie - al. Pokoju 12, tel. 34/365-30-44.


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama