7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

01 września 2017

Bez skrupułów zadłużają miasto

Bez skrupułów zadłużają miasto

7 dni
Na koniec 2015 roku agencja ratingowa podała, że zadłużenie Częstochowy wyniosło 452 mln zł. Już wtedy była to kwota astronomiczna, ale na tym nie koniec. W kwietniu 2017 roku radni zaakceptowali propozycje prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) o zaciągnięciu kolejnego kredytu na niebagatelną kwotę 250 mln zł, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt miał być zaciągany w transzach w latach 2017–2021: 
* 14.300.000 zł w 2017 roku,
* 64.000.000 zł w 2018 roku,
* 52.000.000 zł w 2019 roku,
* 55.000.000 zł w 2020 roku,
* 64.700.000 zł w 2021 roku.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Analizy wieloletnie oraz potrzeby inwestycyjne naszego Miasta na najbliższy pięcioletni okres wskazują potrzebę zasilenia budżetu dodatkowymi środkami. Aktualnie na rynku najtańszym źródłem pozyskania zwrotnych środków (kredytu) jest Europejski Bank Inwestycyjny. (…)  Przedstawiam Państwu Radnym projekt zadań inwestycyjnych na lata 2017-2021 na kwotę ponad 1 mld zł, do realizacji którego planuje się uruchomić linię kredytową w kwocie 250 mln zł. Będzie to limit, do którego może być zaciągany kredyt. Jest to otwarcie linii kredytowej i nie oznacza konieczności ciągnienia tego zobowiązania w całości. (...)
Planuje się, że z kredytu EBI byłyby sfinansowane w latach 2018-2021 następujące zadania:
- „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” o łącznych nakładach 20.000.000 zł,
- „Program budowy i przebudowy ulic” o łącznych nakładach 133.374.484 zł, 
- „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 10 składów tramwajowych na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie” wkład własny 11.318.690 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta” o łącznych nakładach 2.400.000 zł,
- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie” o łącznych nakładach 9.000.000 zł,
- „Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a” o łącznych nakładach 2.000.000 zł,
- „Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej” o łącznych nakładach 35.600.000 zł,
- „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa SKORKI – etap II i III” o łącznych nakładach 19.800.000 zł,
- „Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT” o łącznych nakładach 6.000.000 zł,
- „Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46” o łącznych nakładach 110.500.000 zł,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych” o łącznych nakładach 10.000.000 zł,
- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny” o łącznych nakładach 12.100.000 zł,
- „Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany wraz z budową węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką” o łącznych nakładach 15.400.000 zł,
- „Program odwodnienia miasta” o łącznych nakładach 6.200.000 zł,
- „Program budowy i przebudowy dróg lokalnych” o łącznych nakładach 34.000.000 zł.”

Uchwała przeszła. Prezydent Matyjaszczyk dostał więc zielone światło od radnych. Przeciwnicy nadmiernego zadłużania miasta w odpowiedzi od władz Częstochowy usłyszeli: „Jest to otwarcie linii kredytowej i nie oznacza konieczności ciągnienia tego zobowiązania.”

Nie minęło 5 miesięcy, a na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy znowu pojawił się temat kredytu, ale już jako gotowy projekt. 
Co więcej, prezydent zaproponował zwiększenie transzy w roku 2017. W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „W związku z potrzebami budżetowymi oraz aktualnymi wytycznymi EBI, wynikła konieczność przesunięcia na 2017 rok części środków kredytowych planowanych pierwotnie do uruchomienia w 2021 roku. Kwota przesunięcia wynosi 14.000.000 zł.
- w roku 2017: było14.300.000 zł jest 28.300.000 zł,
- w roku 2021: było 64.700.000 zł jest 50.700.000 zł.”

A co na to radni? Ponownie – większością głosów - poparli projekt prezydenta. 

Do tematu powrócimy w kolejnym numerze.


Renata R. Kluczna

Komentarze (2)

11 września 2017

bieda bieda a pensje prezesów urosły o 100 tyś zł rocznie.


08 września 2017

Ooo czyzby etatowa radna myląca się znów się pomyliła.. ??


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama