7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

07 grudnia 2016

Akademia im. Jana Długosza: a co tam, panie, z Uniwersytetem? (część 1)

7 dni
– Mamy informację, że mają wejść nowe przepisy, na razie jednak funkcjonujemy według dotychczasowych zasad – powiedział nam Marek Makowski, rzecznik prasowy AJD.

Piątek 28 października
Serwis informacyjny Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” naukawpolsce.pap.pl: „Zmiany w finansowaniu uczelni nie przyczynią się do zwolnień, wręcz przeciwnie – mają być impulsem do budowy kadry w szkołach wyższych. Nowy algorytm ma pokazać, że poważnie traktujemy zobowiązania wobec studentów – zapewnia w rozmowie z PAP wiceminister nauki Teresa Czerwińska.”

Poniedziałek 21 listopada
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl, wśród aktualności, zostaje opublikowana wypowiedź ministra, który powiedział m.in.: „– Chciałbym rozwiać wątpliwości tych, którzy obawiają się, że wskutek wprowadzanych zmian dojdzie z jednej strony do redukcji etatów lub – z drugiej – usuwania studentów z uczelni. Zależy nam przede wszystkim na podniesieniu jakości kształcenia, a więc dobru studentów. Jeżeli do czegoś namawiamy rektorów, to do zwiększenia liczby nauczycieli akademickich po to, aby studenci mieli jak najlepsze wsparcie ze strony kadry naukowej – podkreślił Jarosław Gowin.” 
Serwis informacyjny „Nauka w Polsce” naukawpolsce.pap.pl: „Nowy sposób podziału dotacji między uczelnie stawia na jakość nauczania, a nie na masowość – powiedział w poniedziałek wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. Zapowiedział, że rozporządzenie wprowadzające nowy algorytm zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.” 

Środa 30 listopada

Wśród kadry Akademii im. Jana Długosza rozchodzi się pogłoska, że po nowym roku AJD już nie dostanie pieniędzy na badania naukowe. Podobno szkoła ma w ogóle zaprzestać działalności naukowej i pozostać tylko przy dydaktyce. Podobno AJD przestanie być uczelnią akademicką i zostanie zdegradowana do rangi wyższej szkoły zawodowej. Takiej, jakie są np. w Oświęcimiu, Nysie, Wałbrzychu. 

Czwartek 1 grudnia

Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl podaje: „Wicepremier podkreślił skalę konsultacji społecznych i środowiskowych, które towarzyszą pracom nad tzw. konstytucją dla nauki. (...)
– Wczoraj zakończyły się konsultacje w sprawie nowej ścieżki awansu zawodowego, czyli ścieżki wdrożeniowej. Za tydzień przedstawimy państwu wyniki tych konsultacji. Mamy również w planach wprowadzenie jeszcze jednej możliwości awansu, mianowicie ścieżki stricte dydaktycznej. Droga ta przeznaczona będzie dla wybitnych dydaktyków – stwierdził Gowin.”

Od piątku do poniedziałku
Nerwowe rozmowy wśród kadry AJD. Wielu wyraża przekonanie, że bez wątpienia obetną środki na badania, ale na ile prawdziwe są pogłoski o degradacji? Przecież na prawie wszystkich kierunkach jest kategoria A. Zamieszali przez ten nowy algorytm! Czy będą zwolnienia?

Wtorek 6 grudnia
W rozmowie telefonicznej z redakcją rzecznik prasowy AJD opowiada o prowadzonej przez uczelnię działalności naukowej, m.in. o organizowanych ostatnio konferenjach naukowych. Zapytany o domniemaną likwidację badań naukowych, obiecuje zasięgnąć informacji u pani rektor. Przed godziną 15-tą oddzwania. – Mamy informację, że mają wejść nowe przepisy, na razie jednak funkcjonujemy według dotychczasowych zasad – mówi, dodając, że taką wypowiedź możemy zacytować. 
Nic więcej.

Środa 7 grudnia

Godzina 6.50. Jest jeszcze prawie zupełnie ciemno. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jest zamknięty, bo rozpoczyna pracę o godz. 7.00. Jednak przed budynkiem przy Szymanowskiego  stoi w kolejce ponad 30 osób. Pierwsi przyszli przed szóstą. Dla tych, którzy późno wstają, zabraknie numerków i nie będą się mogli zarejestrować jako bezrobotni. Czy wkrótce w takiej kolejce ustawią się obecni pracownicy naukowi AJD? 

Zawody nadwyżkowe
Czy staną obok absolwentów tej uczelni? „Barometr zawodów 2017”, który jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. i opiera się na badaniu przeprowadzonym przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału br., wśród zawodów, w których stwierdzono nadwyżkę ludzi, wymienia wiele spośród tych, w których kształci AJD: archiwiści, bibliotekoznawcy, historycy, politolodzy, nauczyciele nauczania początkowego lub przedmiotów ogólnokształcących, pedagodzy, plastycy, pracownicy socjalni, specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

***
Kierunki na AJD unikatowe w skali kraju


Analityka i kreatywność społeczna (Stacjonarne studia I stopnia) 
„Analityka i kreatywność społeczna to nowatorski kierunek pozwalający na poznanie socjologii i psychologii w bardzo praktycznym kontekście. (...) Studia mają charakter elitarny – nie znajdują się standardowej ofercie szkół wyższych, ponieważ ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wymagają intensywnego kształcenia w obszarze aż trzech dziedzin - psychologii, socjologii i filozofii.” http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/biuropromocji/wns/analityka.pdf 
„Dodatkowo, dzięki tym studiom, absolwent otrzymuje bazę dla pogłębiania własnych zainteresowań oraz do łatwego zmieniania i uzupełniania swoich kompetencji - zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.” http://opinieouczelniach.pl/kierunki-studiow/analityka-i-kreatywnosc-spoleczna/ 

Kultura w mediach i komunikacji (Stacjonarne studia II stopnia)
„dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD: Kierunek powstał z myślą o tych wszystkich, którzy chcą się uczyć, kształcić, doskonalić i zdobywać kompetencje w zakresie komunikacji kulturowej oraz rozwijać umiejętności interpersonalne związane z wszechstronnym dialogiem interkulturowym. (...) Absolwent naszego kierunku ma szansę na pracę jako negocjator kultury. (...) Nasi absolwenci będą specjalistami, osobami doskonale przygotowanymi do przeprowadzania analiz świata polityki, mediów, sztuki...” http://www.ajd.czest.pl/n3492,Nowy-kierunek-w-AJD---absolwenci-specjalistami-nie-tylko-od-dialogu--- 

Psychoprofilaktyka (Stacjonarne studia I stopnia)

„Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – publicznej uczelni z dużymi tradycjami. To innowacyjna na skalę Polski propozycja, której nie powstydziłaby się żadna uczelnia.” http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/rekrutacja/psychoprofilaktyka.pdf 
„Absolwent kierunku Psychoprofilaktyka zdobędzie podstawową wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne przygotowujące do pracy w zakresie realizacji zadań psychoprofilaktycznych ukierunkowanych na siebie i innych. Posiądzie też umiejętność planowania własnej drogi rozwoju w oparciu o wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych funkcjonowania człowieka.” http://www.wp.ajd.czest.pl/ankiety/index.php/293418

***
Gdzie znajdą pracę?


Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej, zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym.

Samodzielny pracownik nauki
– pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, który prowadzi samodzielne badania naukowe albo kieruje samodzielnym zespołem naukowym.

Asystent – najniższe stanowisko pracy dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora.

Starszy wykładowca – stanowisko pracy nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.

Adiunkt – stanowisko pracy pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. 

Profesor uczelniany – stanowisko pracy nauczycieli akademickich, na które rektor szkoły wyższej mianuje osobę ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

(cdn.)


Marcin Paruzel

Komentarze (6)

13 grudnia 2016

Super,mgr Rospondek była na dwóch wykładach,pensje pobierała 12 miesięcy.


12 grudnia 2016

Pani mgr Halyna, mniód y malyna. Leniuszek sejmowy kat. I.


12 grudnia 2016

U nas w Perth "techniki biurowe" są w końcu nauczania/uczenia się w tzw. primary school. Nie mylić ze szkołami "przymary"... Szczególny nacisk kładzie się na power point'a i edcs (electronic document circulation system). Pozdrowienia dla Halinki.


12 grudnia 2016

Jacy wykładowcy taki uniwersytet swego czasu rozmawiałam z byłymi absolwentami Uniwersytetu Długosza i dowiedziałam się,że pani Halina Rospondek była tam zatrudniona jako wykładowca o technikach biurowych,jakież było moje zdziwienie,że pani mgr bibilioteki ma pojęcie o technikach biurowych,hm przez cały semestr studenci ją widzieli 2 razy


08 grudnia 2016

mam nadzieję, że zajmą się też pseudonaukowcami z politechniki


07 grudnia 2016

Obraz nędzy i rozpaczy. Wreszcie jakieś sensowne działania donatora (ministerstwa) względem pseudoszkolnictwa akademickiego w Polsce. Jest konstruktywna propzycja: niechże mgr Giżyński uruchomi własny prywatny uniwersytet omc częstochowski i pokaże, że potrafi z kupy ukręcić bacik. Takie merda d'artista a la Piero Manzoni.


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama