7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

05 października 2016

Ile więcej zapłacimy za wodę?

7 dni
Od 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie nowe prawo wodne. To druga poważna zmiana przepisów (obok śmieci), która przeciętnego Kowalskiego szarpnie po kieszeni. Tygodnik „7 dni” zwrócił się do częstochowskich wodociągów z pytaniami: co niesie ze sobą Nowe Prawo Wodne, czy przedsiębiorstwo przewiduje wzrost cen za wodę, a co ze ściekami?

„Przedsiębiorstwo wraz z innymi członkami Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego wystosowało pismo do Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z wnioskiem o pomoc w dotarciu z naszym apelem do władz na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zwróciło się także do Prezydenta Częstochowy, Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z prośbą o wsparcie naszych działań, o informowanie samorządowców i parlamentarzystów o konsekwencjach planowanych zmian zarówno dla przedsiębiorstw wodociągowych, przemysłu jaki i gospodarstw domowych. Podobne działania podejmuje większość przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej i samorządowcy o czym donoszą media w zasadzie każdego dnia. 

Nowa ustawa oraz akty wykonawcze wprowadzają szereg zmian organizacyjnych związanych z likwidacją niektórych struktur i powołaniem nowych. Jednak w naszej ocenie dla przedsiębiorstw z branży wodno-kanalizacyjnej jak i dla odbiorców najistotniejszą zmianą w tym projekcie ustawy są zmiany opłat za pobór wód podziemnych. Opłaty te mają charakter  nowego podatku i są niezależne od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.  Udzielając odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, że wzrost cen za dostawę wody w przyszłym roku będzie spowodowany jedynie zmianami opłat wynikającymi z zapisów przedmiotowej ustawy i jej aktów wykonawczych. Przedsiębiorstwo nie planuje podniesienia cen z żądnych innych powodów. Nowe stawki opłat za dostawę wody można dziś tylko szacować. 

Analizując zapisy nowej ustawy Przedsiębiorstwo skalkulowało możliwy najwyższy wzrost cen wody spowodowany jedynie jednym czynnikiem-wzrostem opłat za jej pobór: o 17,7 %  czyli o 0,69 zł/m³, opłata za wodę zatem może wynieść 4,58 zł/m³. Dla jednostek użyteczności publicznej wzrost opłat to 24,17 % czyli 0,94 zł, dla przemysłu w zależności od rodzaju działalności (wzrost od 23,58 % do 66,12 %). Przy wzroście 66,12 % wyniesie 6,62 zł zamiast dotychczasowych  3,99 zł/m³. Dla zobrazowania konsekwencji wprowadzenia zmian stawek opłat informujemy, że opłata za pobór wód podziemnych wniesiona przez Przedsiębiorstwo w roku 2015 wyniosła 2.012.634 zł szacowana opłata po wprowadzeniu nowej ustawy wyniesie 12.760.000 zł tj. wzrost o 634 %.

Przedsiębiorstwo każdego roku opracowując wniosek taryfowy szczegółowo analizuje wszystkie obszary działalności szukając oszczędności, by zminimalizować konieczne podwyżki cen usług, natomiast narzucone przez ustawodawcę zasady i wyższe opłaty w żaden sposób nie będą mogły być korygowane. 
Odnośnie zapytania dotyczącego zmiany opłat za odbiór ścieków informujemy, że nie przewidujemy w przyszłym okresie taryfowym podniesienia stawek opłat za odbiór i oczyszczanie ścieków. Jednak informujemy, że 50 % kosztów odbieranych ścieków stanowi ich oczyszczanie przez odrębny podmiot tj. Oczyszczalnię Ścieków „Warta” SA a Przedsiębiorstwo nie posiada wiedzy na temat planów zmian stawek opłat przez przedmiotową Spółkę.

Karolina Kowalska - rzecznik prasowy, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.”


Renata R. Kluczna

Komentarze (2)

08 października 2016

Pisiory popłyną na deszczówce jak gówno w klozecie.


06 października 2016

Pisiory my wam tego nie zapomnimy,to wasza ostatnia kadencja.


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama