7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

05 sierpnia 2016

EKOLOGIA: Rolnicy i pszczelarze – razem dla środowiska

7 dni
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przedstawiło wyniki badania przeprowadzonego wśród pszczelarzy, rolników i sadowników w Polsce 
Zarówno rolnictwo, jak i pszczelarstwo, to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. 

To również pasja i styl życia. Obydwie działalności są ze sobą mocno związane, dlatego niezwykle ważna jest współpraca pszczelarzy z rolnikami. Pszczoły zapylają rośliny i dzięki temu wpływają na wielkość i jakość plonów uzyskiwanych przez rolnika. Z punktu widzenia pszczelarza obecność owadopylnych upraw w pobliżu pasieki to dogodne warunki do zbierania przez pszczoły wysokowartościowego nektaru i pyłku, co pozwala na wzrost produkcji w pasiece. 

Badania pokazały, że około 74% pszczelarzy deklaruje współpracę z rolnikami, która najczęściej polega na umieszczaniu uli przy plantacjach (97%), stosowaniu przez rolników możliwie bezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin (84%) oraz informowaniu pszczelarzy o terminach przeprowadzanych zabiegów ochrony (81%). Z grupy badanych 65% pszczelarzy współpracuje z rolnikami od ponad 10 lat. 

Współpraca pomiędzy pszczelarzem a rolnikiem, bądź sadownikiem, układa się pozytywnie. Ponad połowa ankietowanych pszczelarzy stwierdziła, że dotychczasowa współpraca była na bardzo dobrym i dobrym poziomie. Zadowolenie ze współpracy wynika z kwestii dotyczących rozważnego stosowania środków ochrony roślin na uprawach. Pszczelarze zwracali uwagę przede wszystkim na odpowiedni termin i rodzaj wykonywanych zabiegów oraz na właściwe zastosowanie środka. 

Także rolnicy i sadownicy bardzo dobrze oceniają współpracę z pszczelarzami. Największą korzyścią wynikającą z tej współpracy są, zdaniem rolników i sadowników, lepsze plony. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ochrona pszczół staje się dla rolników coraz ważniejsza. Rolnicy dostrzegają szereg korzyści, które wynikają z obecności pszczół w środowisku oraz na plantacjach rolniczych i sadowniczych.

Wśród głównych przyczyn upadków rodzin pszczelich pszczelarze wymieniają: inwazję pasożyta Varroa destructor wraz z towarzyszącymi jej wirusami, niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. - W chwili obecnej główną przyczyną upadków rodzin pszczelich w Polsce jest warroza. Szacuje się natomiast, że zatrucia środkami ochrony roślin, powstałe w wyniki ich niewłaściwego stosowania, to około 1-3% upadków rodzin pszczelich w skali roku w Polsce - mówi dr Dariusz Teper z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. 

Zarówno rolnicy jak i pszczelarze zdają sobie sprawę, że partnerska współpraca, oparta przede wszystkim na dobrej i skutecznej komunikacji to dobra koegzystencja, dostęp do bezpiecznej żywności, jak również szansa na ocalenie pszczół, dzięki którym ta zdrowa żywność powstaje.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama