7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

22 czerwca 2016

Jak żyje prezydent z biskupem

Jak żyje prezydent z biskupem

7 dni
Rozdział państwa od Kościoła, który w teorii wypływa z konkordatu i kilku innych przepisów – można by przyjąć, że w zasadzie jest tematem zamkniętym. Zupełnie inaczej sprawy się mają w relacjach samorząd – Kościół. Przykładem jest szorstka przyjaźń archidiecezji poznańskiej z tamtejszymi władzami miasta. W Częstochowie, Duchowej Stolicy Polski nigdy relacje pomiędzy samorządem (niezależnie od opcji politycznych) a lokalnym klerem nie były złe. Najnowsza historia miasta pokazuje jednak, że nie wszyscy mieszkańcy akceptują liberalną politykę władz wobec Kościoła. Boleśnie przekonał się o tym były prezydent miasta Tadeusz Wrona, którego częstochowianie odwołali w referendum w 2009 roku. Jednym z koronnych argumentów przeciwników Wrony, zwłaszcza z lewej strony sceny politycznej, była uległość samorządu względem Kościoła. Na bazie tych haseł i wytworzonego nurtu, nowym prezydentem miasta został Krzysztof Matyjaszczyk (SLD). 

Czy rzeczywiście obecne władze Częstochowy, które swego czasu z niechęcią odnosiły się do współpracy prezydenta z Kościołem, teraz kooperacji nie kontynuują?
Tygodnik „7 dni” zapytał urząd miasta o to, jak dziś wyglądają relacje lewicowego samorządu z Kościołem.

Prosimy o ogólny zarys  współpracy urzędu miasta z Kurią w Częstochowie w latach 2011-2016. Czy są np. organizowane wspólne spotkania, których tematem jest rozwój miasta?
„Oczywiście są spotkania przedstawicieli miasta z przedstawicielami Kościoła (zarówno okolicznościowe, jak i robocze), w niektórych kwestiach współpraca jest cykliczna, np. w związku z zabezpieczeniem szczytów pielgrzymkowych czy – ostatnio – przygotowaniami do wizyty papieża Franciszka w naszym mieście. 
Oprócz dzierżaw/użyczeń/dotacji, organizacje takie jak np. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, fundacje i stowarzyszenia chrześcijańskie są realizatorami zadań publicznych (np. opieka na bezdomnymi), zlecanymi przez miasto, na co otrzymują oczywiście stosowne środki. Jest to także forma współpracy i współdziałania, z korzyścią – mamy nadzieję – dla środowisk objętych daną formą pomocy, wsparcia. Każdorazowo informacja o zlecaniu realizacji zadania publicznego jest oczywiście upubliczniania, m.in. poprzez BIP. 
Są więc sfery współpracy, z drugiej strony – biorąc pod uwagę rozdział kościoła od państwa – administracyjnie struktury Kurii i samorządu są rozdzielne, mają też różne zadania i cele, związane z charakterem religijnym lub świeckim swojej misji (najwięcej stycznych jest niewątpliwie na polu „społecznym”).”

Czy Kuria i poszczególne parafie ubiegają się o jakiekolwiek środki publiczne z urzędu miasta Częstochowy?
„Dotacje z Wydziału Kultury, Promocji i Sportu 2011-2016
Dotacje na organizacje zajęć dla dzieci młodzieży w ramach akcji letniej lub zimowej: 

2011
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Melchiora Grodzieckiego - 300 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 1.400 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - 550 zł,
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów - 900 zł

LATO W MIEŚCIE
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Melchiora Grodzieckiego – 1.460 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe – 4.000 zł,
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów - 600 zł,
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej - 750 zł (umowa nie została podpisana, rezygnacja AK)

2012
FERIE W MIESCIE

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - 800 zł,
Rzymskokatolicka Parafią pw. Św. Melchiora Grodzieckiego - 300 zł,
Rzymskokatolicka Parafią pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 1.000 zł,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej - 300 zł

LATO W MIEŚCIE
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.900 zł,
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Melchiora Grodzieckiego – 1.200 zł,
Rzymskokatolicka Parafią pw. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 2.200 zł,
Fundacją Świętego Barnaby – 3.800 zł

2013
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Melchiora Grodzieckiego - 500 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe - 800 zł,
Fundacja Świętego Barnaby – 1.000 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.000 zł

LATO W MIEŚCIE
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Melchiora Grodzieckiego – 1.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 2.200 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.200 zł

2014
FERIE W MIEŚCIE
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - 800 zł,
Fundacja Świętego Barnaby - 800 zł

LATO W MIEŚCIE
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Melchiora Grodzieckiego – 1.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 2.000 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 2.000 zł

2015
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe – 1.000 zł,
Fundacja Świętego Barnaby – 1.800 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.500 zł

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi - organizacja zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.000 zł,

LATO W MIEŚCIE
Fundacja Świętego Barnaby – 3.000 zł,
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. M. Kolbe – 2.500 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 3.000 zł,
Stowarzyszenie Świętego Huberta – 1.500 zł

2016
FERIE W MIEŚCIE

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. M. Kolbe – 1.500 zł,
Fundacja Świętego Barnaby – 1.000 zł,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 1.500 zł,
Stowarzyszenie Świętego Huberta - 500 zł.”

Czy urząd miasta przekazał, wydzierżawił, sprzedał miejskie nieruchomości Kurii w Częstochowie?
„Sprzedaż/dzierżawa/użyczenie
W zakresie sprzedaży - w okresie którego dotyczy informacja nie było sprzedaży na rzecz kościołów i Kurii gruntów Skarbu Państwa i Gminy Miasto Częstochowa.

Informacja dotyczy nabycia od kościoła katolickiego:
Aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2015 r. nabyto od Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie niezabudowaną działkę nr 6/1 obręb 431-Dźbów o powierzchni 0,0698 ha. Działka została zakupiona pod budowę skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Gościnną i Leśną.

Dzierżawy:
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa przy ul. Rapackiego, oznaczona jako działki nr nr 47, 51/3 obręb 309 o powierzchni 0,6059 ha: 
1. Umowa użyczenia z dnia 27.01.2009 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Umowa zawarta na okres od 27.01.2009 r. do 26.01.2012 r. Używanie bezpłatne.
2. Umowa dzierżawy z dnia 1.08.2012 r. z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Miłosierdzia Bł. Jana Pawła II i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Umowa zawarta na okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2015 r. Czynsz dzierżawny 694,22 zł miesięcznie.
3. Umowa dzierżawy z dnia 23.02.2016 r. z przeznaczeniem pod prowadzenie Domu Miłosierdzia i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Umowa zawarta na okres 15 lat od dnia 1.03.2016 r. Czynsz dzierżawny 1.230 zł miesięcznie.

Ponadto dwie umowy były zawarte ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich:
- umowa dzierżawy z dnia 31.03.2014 r. - część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przy ul. Łukasińskiego, oznaczonej jako działki nr nr 41/36, 41/48 obręb 305 o powierzchni 0,0134 ha z przeznaczeniem pod plac zabaw i rekreację. Umowa zawarta na okres od dnia 1.04.2014 r. do 31.03.2017 r. Czynsz dzierżawny 522,60 zł rocznie.
- umowa dzierżawy z dnia 15.10.2015 r. - nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa przy ul. Sieroszewskiego, oznaczona jako działka nr 93/7 obręb 312 o powierzchni 0,4423 ha z przeznaczeniem pod prowadzenie bezpłatnego publicznego przedszkola. Umowa zawarta na okres od dnia 13.11.2015 r. do 12.08.2025 r. Czynsz dzierżawny 7.870,77 zł miesięcznie.

Na cele sakralne zostały użyczone (nieodpłatna forma korzystania z gruntu), na czas nieoznaczony, następujące nieruchomości, położone przy:
1. ul. Iłłakowiczówny i ul. Ossowskiego o powierzchni 1.830 m2 – dla Parafii św. Melchiora Grodzieckiego KM - teren pod parking ogólnodostępny, drogi dojazdowe, chodniki, zieleń towarzyszącą zabudowie kościoła;
2. ul. Wańkowicza o powierzchni około 60 m2 – dla Parafii św. Wojciecha, z przeznaczeniem pod krzyż;
3. ul. Żareckiej, ul. Rydla i Alei Pokoju oraz u zbiegu ulic Bialskiej i Okulickiego o powierzchni 4 m2 każda z nieruchomości pod lokalizacje krzyży. Umowy zawarte z Parafiami: św. Floriana Męczennika, Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Józefa Rzemieślnika;
4. pasażu Stasieckiego o powierzchni 4 m2 pod lokalizację Figury Chrystusa Króla. Grunt użyczony Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
Razem zawarto 7 umów użyczenia.

Informacje o dotacjach na zabytki
Parafie z terenu Częstochowy, które w latach 2011-2016  uzyskały środki publiczne z Urzędu Miasta Częstochowy w postaci dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

L.p.

Nazwa zadania

rok udzielenia dotacji

wartość udzielonej dotacji

faktyczny koszt wydatkowany na podstawie sprawozdania z wykonania zadania

Inwestor

 

  1.  

Zakup i instalacja systemu zabezpieczającego przed wilgocią obiekt katedry przy Placu Papieża Jana Pawła II

i ul. Krakowskiej 18

w Częstochowie.

 

 

2012

20.000

nie podpisano umowy dotacyjnej

Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętej Rodziny

 

 

  1.  

Remont budynku dawnego klasztoru-rewitalizacja zespołu poklasztornego Parafii p.w. św. Zygmunta przy ul. Krakowskiej 1

w Częstochowie

 

 

2013

90.000

1.699.640

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Zygmunta

w Częstochowie,

ul. Krakowska 1

 

  1.  

Konserwacja wnętrza zakrystii (ściany i sklepienia – polichromie i elementy drewniane) kościoła

św. Barbary przy ul.

św. Barbary 51 w Częstochowie

 

 

2015

50.000

286.280,81

Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika z siedzibą

w Częstochowie,

ul. Kordeckiego 2

 


Renata R. Kluczna

Komentarze (6)

28 czerwca 2016

A czy udało się Caritas rozliczyć środki otrzymane od darczyńców dla ofiar lokalnych kataklizmów? Ostatnie przecieki raczej tego nie potwierdzają.


27 czerwca 2016

Nie lubię rudego Krzyśka,ale nie wierze, że sam się wprasza na obiadki u biskupa Depo czy u Jasno Górskich paulinów.Oni mu obiadek,a Krzyś im choiną ręką gotóweczkę z budżetu miasta. Tak się dopieszczają ( naszym kosztem ) tak zwane"elity". Nawet biskupowi nie przeszkadza in vitro,którego Krzyś Matyjaszczyk jest gorącym zwolennikiem.A na marginesie pytanko, czy Krzyś podpisał klauzule sumienia ?


27 czerwca 2016

Caritas Diecezji Częstochowskiej wydoił od miasta(to znaczy od nas, z naszych podatków)16tyś.700zł. Kościoły dostają kasę od rządu,więc jakim prawem wyciągają łapy po pieniądze do samorządów. Najnowszy pomysł biskupów Polskich i Caritasu,to utworzenie mostu powietrznego dla uchodźców. Szanowni Czytelnicy pisiory z Szydło na czele,biskupi i caritas wbrew woli Narodu zafundują nam islamizacje Polski.My mamy zapierdalać do śmierci za marne wynagrodzenie,a wybrańcy losu spijają "śmietankę" i żyją w luksusach na nasz koszt.


26 czerwca 2016

jak żarli za wrony tak żrą za martyjaszczyka


23 czerwca 2016

Inny temat jest interesujący: rzetelność sprawozdań finansowych "katolickich" fundacji i stowarzyszeń - organizacji pożytku publicznego - ze zbiórki 1% podatku?


22 czerwca 2016

NO i co z tego wynika Pani Redaktor?


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama