7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

07 stycznia 2011

Prezydent i jego zastępcy

7 dni
Mirosław Soborak i Przemysław Koperski zostali mianowani nowymi wiceprezydentami Częstochowy. Ogłoszenie tego faktu nastąpiło w trakcie spotkania konsultacyjnego, na którym omawiano sprawy dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.

Nazwiska nowych wiceprezydentów nie są raczej znane w środowisku częstochowskim. Kandydatura Mirosława Soboraka została skonsultowana z przedsiębiorcami z Częstochowy i została w pełni zaakceptowana przez środowisko biznesowe.  Zajmie się on w sprawami gospodarczymi w naszym magistracie. Z kolei drugi z nowo powołanych zastępców, Przemysław Koperski będzie zajmował się  kwestiami związanymi ze sprawami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem walki z bezrobociem. Krzysztof Matyjaszczyk powiedział, że oczekuje od swoich zastępców, iż będą współpracować ze wszystkimi środowiskami. Podkreślił ich wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie. Dodał również, że dzięki temu iż nie są oni rodowitymi częstochowianami, będą mogli niezależnie i spojrzeć na problemy naszego miasta. Należy dodać, że Mirosław Soborak pochodzi z Dąbrowy Górniczej, natomiast Przemysław Koperski jest mieszkańcem Bielska – Białej. Pojawia się więc pytanie czy w Częstochowie nie ma odpowiednich ludzi, którzy mogliby podołać temu wyzwaniu? A to czy nowo mianowani wiceprezydenci Częstochowy będą dobrze sprawować swoje funkcje okaże się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Należy mieć nadzieję, że eksperci będą wywiązywać się ze swoich obowiązków sumiennie.  
Prezydent wydał także zarządzenie, 24 grudnia br., na mocy którego w Urzędzie Miasta został wprowadzony podział zadań między Prezydentem Miasta Częstochowy, zastępcami Prezydenta Miasta Częstochowy, Dyrektorem Generalnym Urzędu, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi.
Zgodnie z tym Krzysztof Matyjaszczyk będzie odpowiadał za Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, oprócz tego w jego gestii będzie Biuro Kontroli oraz Zespół Audytu Wewnętrznego. Oprócz tego będzie sprawował nadzór nad Strażą Miejską.
Pierwszy wiceprezydent, Jarosław Marszałek, zajmie się nadzorem nad Wydziałem Geodezji i Kartografii, Wydziałem Kultury i Promocji, Wydziałem Rozwoju Miasta oraz Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Mirosław Soborak jako specjalista od gospodarki, będzie odpowiedzialny za: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną. Trzeci wiceprezydent Przemysław Koperski obejmie: Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Komunalny, Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Określone także zostały w zarządzeniu kompetencje Dyrektora Generalnego Urzędu, Pawła Klimka, zajmie się on Wydziałem Nadzoru i Administracji i Biurem Rady Miasta. Sekretarz miasta, Anna Pawłowska odpowiadać będzie za Urząd Stanu Cywilnego. Ewa Wójcik jako Skarbnik Miasta odpowiedzialna będzie  za Wydział Budżetu i Analiz oraz Wydział Finansowo-Księgowy.


WS

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama