7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

25 czerwca 2015

Rado Miasta, czy pamiętasz o Wspólnotach Mieszkaniowych?

7 dni
W połowie czerwca w siedzibie redakcji Tygodnika „7 dni” doszło do pierwszego, organizacyjnego spotkania mieszkańców, administratorów i zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.
W zebraniu wzięło udział kilkanaście osób z różnych dzielnic Częstochowy i różnych Wspólnot, administrowanych przez prywatne podmioty, jak również przez ZGM. Większość przybyłych do naszej redakcji przedstawicieli mieszkańców chciała podzielić się problemami, z którymi borykają się Wspólnoty. Wśród poruszanych tematów znalazły się sprawy braku miejsc parkingowych, dokładnych pomiarów na budynkach (inwentaryzacja) i nieuregulowanych spraw właścicielskich w przypadku piwnic.

Na niektóre z trudnych pytań, mieszkańcy uzyskali odpowiedź od razu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel ZGM–u Krzysztof Chochliński (Dział ds. Wspólnot).

Tematem przewodnim, najbardziej interesującym Wspólnoty była sprawa utrzymania czystości i porządku na terenach przylegających do budynków, w tym pielęgnacji zieleni, a zwłaszcza ponoszenia za to kosztów. Większość obecnych na spotkaniu Wspólnot ma nieuregulowany stan prawny do gruntów wkoło budynków, a tym samym utrzymuje je w czystości z naruszeniem prawa. Z sali padło pytanie, kierowane do przedstawiciela ZGM: „dlaczego administrator terenów gminnych (ZGM) przerzuca te koszty na Wspólnoty Mieszkaniowe? Zdaniem pracownika Działu ds. Wspólnot: „nie są to duże pieniądze”. Z tak stawianą kwestią wydatków, które ponoszą Wspólnoty (koszty eksploatacji budynku) nie zgadzali się obecni na spotkaniu mieszkańcy: „Dla nas każdy grosz się liczy, nie będziemy sprzątać terenu, którego właścicielem jest magistrat. O tym zresztą mówi ustawa o porządku i czystości w gminach – dbałość o te tereny to obowiązek miasta, podobnie jak wymiana nawierzchni płyt chodnikowych czy jezdni”. 

Ponad trzy godzinne spotkanie zakończyło się postulatem do radnych miasta Częstochowy:


„Zwracamy się z prośbą do radnych miasta Częstochowy, by podczas najbliższej sesji rady miasta zajęli się sprawą terenów wokół bloków. Wiele lat temu powinno być podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta a Wspólnotami Mieszkaniowymi, regulujące stan prawny dotyczący korzystania i utrzymywania terenów wokół bloków, na korzystnych warunkach dla mieszkańców. Niestety, ok. 90 procent Wspólnot, dba o czystość, porządek i pielęgnację zieleni, mimo, że nie są właścicielami tych terenów. Co prawda w roku 2010 prezydent wydał na bazie uchwały rozporządzenie w sprawie zasad wydzierżawiania Wspólnotom Mieszkaniowym nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Miasta Częstochowy przylegających do nieruchomości tych Wspólnot, ale nie daje ono żadnych praw do dysponowania dzierżawionym terenem, a jedynie opłaty, z tytułu czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości, obciążających Wspólnoty.
My mieszkańcy możemy ponosić koszty, ale chcemy czuć się właścicielami tych terenów!
Prosimy radnych o zajęcie się tym tematem, gdyż Wspólnoty Mieszkaniowe nie chcą być dłużej wykorzystywane przez miasto i łamać prawa. Zapowiadamy, że obecny stan rzeczy jest dla nas nie do zaakceptowania, a to oznacza, iż w przyszłości Wspólnoty zaprzestaną utrzymywania terenów miasta”.


Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania i dalszych dyskusji w ważnych dla Wspólnot Mieszkaniowych sprawach.


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama