7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

27 maja 2015

Wiemy, co my możemy zrobić dla posłów... Dziś pytamy: co posłowie zrobili dla nas? cz. 2

Wiemy, co my możemy zrobić dla posłów... Dziś pytamy: co posłowie zrobili dla nas? cz. 2

7 dni
Tym razem wypowiada się Jerzy Sądel (Prawo i Sprawiedliwość), poseł ziemi częstochowskiej.

Za kilka miesięcy będziemy wybierać naszych reprezentantów do Parlamentu. Za nim oddamy na kandydatów do Sejmu i Senatu nasz głos, sprawdźmy, co już obecni posłowie i senatorowie dla nas zrobili - po prostu rozliczmy ich.Tym razem wypowiada się Jerzy Sądel (Prawo i Sprawiedliwość), poseł ziemi częstochowskiej.

- Dobiega końca kolejna kadencja Parlamentu. Prosimy wymienić trzy najważniejsze sprawy dla regionu częstochowskiego, które udało się Panu załatwić i jaka z nich wypływa korzyść dla mieszkańców ziemi częstochowskiej?
- Na Posła VII kadencji Sejmu RP zostałem zaprzysiężony 5 czerwca 2014 r., po uzyskaniu przez panią poseł Jadwigę Wiśniewską mandatu do Parlamentu Europejskiego. Zatem w przeciwieństwie do pozostałych Parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej moja kadencja trwa niespełna rok czasu. Mimo, że po raz pierwszy zasiadłem w ławach poselskich, to doświadczenie samorządowe pozwoliło mi szybko odnaleźć się w polityce krajowej. Moim priorytetem są działania na rzecz podniesienia rangi Częstochowy w województwie, a w dalszej konsekwencji przywrócenie województwa częstochowskiego, bo dziś Częstochowa jest marginalizowana. Dlatego moje interwencje poselskie dotyczyły m.in. zakontraktowania świadczeń pielęgnacyjnych, dostępności leków refundowanych, infrastruktury drogowej, połączeń  kolejowych w subregionie. Zabierałem głos w sprawie dramatycznej sytuacji ISD Huty Częstochowa, zgłaszałem poprawki do budżetu państwa wspierające modernizację Akademii im. Jana Długosza, opowiedziałem się za zatrzymaniem Tauronu w naszym mieście. Cieszę się, że wspólnie z mieszkańcami udało się nam doprowadzić do nadania nowemu rondu w Częstochowie-Dźbowie imienia ks. Stanisława Guzika.
W moim biurze poselskim w Częstochowie (Al. NMP 24/19) można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

- Prosimy wymienić trzy sprawy, które niestety zakończyły się porażką, których nie udało się Panu załatwić oraz prosimy podać przyczyny niepowodzenia.
- Obejmując mandat poselski chciałem zostać członkiem Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa. Wychowałem się, mieszkam na wsi i jestem leśnikiem, więc problemy tych środowisk są mi doskonale znane. Udało się połowicznie, bo dziś zasiadam w Komisji Ochrony Środowiska. Dla mnie jako leśnika z zamiłowania i wykształcenia, porażką są działania Ministerstwa i rządu dotyczące środowiska naturalnego, w szczególności Lasów Państwowych. Rząd PO-PSL narzucił przymusową daninę, która poważnie zachwieje ich kondycją finansową i zrobił to w sposób haniebny – procedowanie trwało zaledwie 26 godzin. W okresie 22 lat jedynie 6 razy! Lasy osiągnęły wynik mogący pokryć ten przymusowy haracz.
Rząd wszelkimi sposobami dąży do unicestwienia dobrze funkcjonującego gospodarstwa leśnego, które jest wysoko oceniane na świecie. Przygotowywany projekt ustawy o samorządzie gminnym przewiduje, że za wszystkie grunty będziemy płacili podatki, czyli rolnicy będą obciążeni podatkiem nawet od  gleb, z których nie mają żadnego zysku. To zakamuflowane zmuszanie do sprzedaży ziemi, po 1 maja 2016 r. Jestem przeciwny takim działaniom. Porażką tego rządu jest przetrzymywanie w „zamrażarce” Marszałka, obywatelskiego wniosku o referendum w sprawie Lasów Państwowych. Na szczęście w grudniu 2014 r. udało się odrzucić zaledwie 5 głosami niebezpieczną zmianę dotyczącą Lasów Państwowych, która mogła otworzyć drogę do ich prywatyzacji.

- Czy zamierza Pan kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych (do Sejmu czy do Senatu)?
- W politykę krajową wszedłem niedawno i wiele z rozpoczętych przeze mnie spraw wymaga kontynuacji, dlatego zamierzam ponownie ubiegać się o mandat poselski. Myślę, że swoją dotychczasową pracą pokazałem, że jestem zaangażowany w sprawy Ziemi Częstochowskiej i godnie reprezentuję Jej mieszkańców na forum Sejmu RP.  W Parlamencie zawsze głosowałem za Polską, pamiętając o okręgu częstochowskim.
Poglądy prawicowe wyniosłem z domu. Mój dziadek i ojciec wpoili mi miłość do Ojczyzny, szacunek do tradycji oraz uczciwość. Słyszałem z opowiadań i sam byłem świadkiem, ile zła przyniósł ustrój komunistyczny, dlatego zawsze uważałem, że nie można pozostawać biernym, a gdy dzieje się źle, trzeba działać. Dlatego byłem zaangażowany w sprawy mojej gminy, startowałem w wyborach samorządowych i dwukrotnie pełniłem funkcję Radnego Powiatowego. Wstąpiłem do Prawa i Sprawiedliwości i byłem założycielem struktur tej partii w Krzepicach.

- W przypadku otrzymania mandatu, prosimy wymienić trzy najważniejsze sprawy, którymi Pan zajmie się przez kolejne cztery lata. Prosimy także wskazać korzyści dla mieszkańców regionu częstochowskiego.
- Jeżeli będę miał zaszczyt ponownie reprezentować mieszkańców okręgu częstochowskiego w Sejmie RP chcę kontynuować rozpoczęte działania. Sprzeciwiam się marginalizacji naszego miasta, wspieram działania i inicjatywy służące całemu regionowi. Popieram utworzenie Uniwersytetu Częstochowskiego. Szkolnictwo wyższe współpracujące z biznesem, przełoży się na tworzenie miejsc pracy, a więc rozwój. Nie zgadzam się na postępującą likwidację tzw. polski powiatowej. Śląski NFZ po macoszemu traktuje nasz subregion, dlatego opowiadam się za zwiększeniem nakładów na służbę zdrowia i ich realny podział.

W następny numerze opublikujemy wypowiedź kolejnego parlamentarzysty.


Renata R. Kluczna

Komentarze (4)

01 czerwca 2015

Do: frantic.freelancer@gmail.com Redakcja "7 dni" przeprasza naszego wiernego Czytelnika za nie umieszczenie Pańskiego wpisu. Poprawimy się.


30 maja 2015

Jureczku co za subregion województwo może po połączeniu cz-wy z Toruniem ? Marginalizacja powiatów ?-to należy natychmiast zlikwidować!!Lasy-powinny płacić takie same podatki jak każdy podmiot gospodarczy. Co ty wiesz o rzeczywistości gospodarczej... Sprawdżcie jakie uposażenie otrzymuje leśniczy to policjant okaże się żebrakiem?Proszę zapytać jakie i ile podatku płaci POSEŁ ten i inny...


29 maja 2015

Zważywszy na ocenzurowanie moich dwóch ostatnich wpisów zaprzestaję z przykrością - po ponad trzech latach - komentarzy tekstów ukazujących się na portalu tygodnika 7 dni.


29 maja 2015

Czy coś nie tak? I mam przestać komentować?


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama