7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

25 marca 2015

7 dni
Czy działania podejmowane przez miasto w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami są wystarczające?

Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później trafiają pod dyskusję lokalnych polityków i miejskich radnych. Ci ostatni głosując, decydują o realizowaniu nowych projektów, wprowadzaniu zmian i kształtowaniu częstochowskiej rzeczywistości.
Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy rodzime ugrupowania polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, a nie inny sposób, co myślą nasi przedstawiciele władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać opinie polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez nich decyzji.
W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali opinie swoich partii.Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze strony Czytelników.

Czy działania podejmowane przez miasto w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami są wystarczające?

Z imieniu Platformy Obywatelskiej (w ramach koalicji PO-SLD)  opinię przedstawia radny Jacek Krawczyk:
„Częstochowskie schronisko jest pod stałą opieką samorządu. Miasto systematycznie od lat przeprowadza modernizacje obiektu na miarę możliwości finansowych. Trzeba jednak przyznać, że starania miasta w perspektywie kolejnych budżetów inwestycyjnych powinny być zwiększone.
W budżecie na 2015 rok podjęliśmy decyzję o przekazaniu ponad miliona złotych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w mieście. Przez najbliższe trzy lata zgodnie z umową schronisko prowadzić będzie TONZ Częstochowa.
Kwota zabezpieczona w budżecie będzie przeznaczona na: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę weterynaryjną dla czworonogów biorących udział w wypadkach drogowych, akcje służące poszukiwaniu właścicieli dla psów i kotów, edukację mieszkańców w temacie odpowiedniego traktowania zwierząt oraz ich kastrację i sterylizację.
Warto podkreślić, że pomimo niepokojącej sytuacji bezdomnych zwierząt w naszym mieście, dzięki wspólnym staraniom i doraźnej pomocy ich los będzie się polepszał. Sama pomoc finansowa to nie wszystko. Należy apelować o wrażliwość wobec krzywdy oraz uczulać ludzi, by reagowali na przejawy brutalnego traktowania psów, kotów i zwierząt gospodarskich. Dzięki uświadamianiu społeczeństwa, sukcesywnie rośnie ilość gmin, gdzie opieka nad zwierzętami jest coraz lepsza. Pamiętajmy, że najlepsze schronisko to puste schronisko”.

Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie przedstawia Stanisław Gmitruk:
„Uważamy, że w Częstochowie opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest dobrze zorganizowana i realizowana. Należy pracę w tym zakresie i z takim zaangażowaniem kontynuować. Wiemy, że działa w Częstochowie Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz akcje promocyjno-edukacyjne z młodzieżą w szkołach oraz na imprezach okolicznościowych, które mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci na los bezdomnych zwierząt.
Prowadzona jest akcja zbierania funduszy, m.in. poprzez promocję przekazywania 1% podatku na cele statutowe schroniska dla zwierząt oraz w zakresie pozyskiwania funduszy od sponsorów.
W dalszych ciągu należy przede wszystkim dążyć do tego, by bezdomnych zwierząt było jak najmniej. Należy prowadzić nadal akcję promocyjno-edukacyjne, z główną myślą: „Zwierzę  - pies czy kot, to nie zabawka, którą można wyrzucić jak się znudzi, to żywe stworzenie, które cierpi tak jak człowiek, gdy jest wyrzucone z domu, głodne, chore.”
Hasło: „Nie tam jest dobrze z bezdomnymi zwierzętami, gdzie jest dużo miejsc w dobrych schroniskach, ale tam, gdzie ludzie, zawsze i w każdej sytuacji - kochają zwierzęta”.”

Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny Artur Gawroński:
„Od wielu lat docierały do nas niepokojące sygnały w sprawie trudnej sytuacji w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Jako przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w poprzednich latach zorganizowałem wyjazdową komisje do schroniska dla bezdomnych zwierząt i dzięki naszym wnioskom i interwencji rozpoczęto rozbudowę schroniska, którego I etap zakończył się w 2010 r. Dzięki temu powstało 7 nowych budynków:
* dom dla szczeniąt
* kwarantanna szczeniąt
* szpital
* dom kota
* obserwacja kotów
* dodatkowe dwa budynki kwarantannowe dla psów.
Dodatkowo wykonano rozbudowę chodników, ogrodzeń wewnętrznych, demontaż instalacji sanitarnych, przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej.
Kolejny etap rozbudowy miał obejmować budowę nowych boksów ogólnych z wybiegami, jednak do dziś nie został zrealizowany. Wszystko wskazywało na to, że schronisko dla bezdomnych zwierząt zostanie wyremontowane z pieniędzy budżetu partycypacyjnego wśród zadań ogólnomiejskich mimo, że był na drugim miejscu w wybranych przez częstochowian zadań. Niestety, nie dostał dofinansowania dlatego w ramach wniosków do budżetu, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość złożyliśmy poprawkę o wsparcie finansowe na rozbudowę schroniska.
Wniosek jednak nie został przyjęty w ramach autopoprawki przez Prezydenta i został odrzucony w głosowaniu przez Radnych. Niewystarczająco środków jest również w budżecie na rok 2015 na sterylizację bezdomnych kotów, które wprowadziłem jako zadanie budżetowe za poprzedniego Prezydenta. Traktowanie zwierząt przedmiotowo jest normą w niektórych środowiskach, szkoda że władze miasta zawiesiły kontynuowanie rozbudowy schroniska. Radni Prawa i Sprawiedliwość zdają sobie sprawę z tego, że zwierzęta nie potrafią samodzielnie upomnieć się o swoje prawa i dlatego będziemy starać się o zwiększenie kwoty na utrzymanie i modernizację schroniska”.

W imieniu „Mieszkańców Częstochowy” stanowisko przedstawia Piotr Strach:

„Problem bezdomności zwierząt w Częstochowie często zgłaszany jest przez mieszkańców i poruszany zwłaszcza na spotkaniach rad dzielnic. O ile bezdomność psów znacząco udało się w ostatnich latach ograniczyć, o tyle problem bezdomnych kotów nadal wydaje się być nierozwiązany. Nawet na dużych blokowiskach, jak moje osiedle Północ, zdarzają się przypadki bezdomnych, a także zdziczałych kotów wałęsających się po piwnicach i klatkach schodowych i zanieczyszczających okolicę. Często wiąże się to także z nierozsądną postawą mieszkańców, którzy w dobrej wierze dokarmiają zwierzęta, nie zdając sobie sprawy z realnego problemu, jakim jest ich bezdomność. Myślę, że najważniejszą sprawą jest edukacja i to tu właśnie miasto powinno położyć największy nacisk. Zarówno edukacja dla dzieci w szkołach, jak i ogółu społeczeństwa np. poprzez materiały informacyjne czy imprezy tematyczne, dzięki którym można przekazać niezbędną wiedzę, jak postępować i jak realnie pomagać bezdomnym zwierzętom w częstochowskich warunkach. Ważne są również rozwiązania systemowe. Ostatnio na sesjach rady miasta, postulowano między innymi o przeznaczenie większych środków na sterylizację zwierząt. Jednak bez świadomości i odpowiedzialności mieszkańców naszego miasta będą to jedynie doraźne przedsięwzięcia, które nie wyeliminują przyczyn tego zjawiska”.


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama