7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

16 stycznia 2015

Jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz starsi

Jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz starsi

7 dni
Z roku na roku w naszym mieście, które liczy niespełna 190 tys. dorosłych mieszkańców przybywa osób niepełnosprawnych – starzejemy się i jesteśmy coraz bardziej zniedołężniali. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku wśród ogólnej liczby mieszkańców Częstochowy 13 proc. to osoby dotknięte kalectwem, w sumie 31.764 częstochowian. W 2011 roku ta liczna wzrosła do 35.603 osób, co stanowi już 15,18  proc. wszystkich mieszkańców Częstochowy.

O tym, że lawinowo zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia świadczą dane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który w roku 2011 wydał ponad 6.400 orzeczeń, a w roku 2013 o 1 tys. więcej. Największą grupę stanowią osoby pomiędzy 41 a 60 rokiem życia, a następną w przedziale wiekowym 60 i więcej lat. Ta tendencja jest stała od 2010 roku.
Niepełnosprawność nie oznacza wykluczenia. Zwłaszcza osoby z lekkim stopniem upośledzenia zdrowotnego chcą pójść do pracy. Liczba niepełnosprawnych - bezrobotnych i poszukujących pracy - z roku na rok jest większa: w 2010 roku – 1.510 osób poszukiwało pracy, w 2013 – już 1.590.
Codziennie nasze miasto opuszcza 5 osób, a ci co pozostają lata młodości mają już za sobą – przed nami starość i nierzadko niepełnosprawność.

Optymizmem nie napawa też liczba nowo narodzonych częstochowian. Według bazy ewidencji ludności w ubiegłym roku przyszło na świat 1.726 dzieci, które są dziś mieszkańcami miasta.  To o 85 osób mniej niż przed rokiem. Spadła za to liczba zgonów mieszkańców Częstochowy – z 2.800 przypadków w 2013 roku, do 2.709 w 2014.

Na koniec trochę optymizmu... O ile dla chłopców najczęściej - tradycyjnie od 12 lat - wybierano imię Jakub, o tyle najbardziej popularnym imieniem żeńskim była w ubiegłym roku Lena (od 2013 roku liderka rankingu). Najbardziej popularne dla chłopców były ponadto imiona: Kacper, Antoni, Filip i Jan, a dla dziewczynek: Julia, Natalia, Zuzanna i  Alicja. Mamy szansę, by w Częstochowie rodziło się więcej dzieci, gdyż w 2014 roku wzrosła liczba małżeństw. Było ich w Częstochowie 1.109, o 32 więcej niż przed rokiem – 530 ślubów cywilnych (wzrost o ponad 30) i 579 ślubów wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (spadek o 10).

 


Renata R. Kluczna

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama