7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

16 stycznia 2015

Ostatni rok cyfrowego wykluczenia

7 dni
Wiele publicznych stron internetowych jest wciąż niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. W 2015 roku instytucje muszą dokonać koniecznych zmian. Pojawiły się nowe szczegółowe wytyczne dotyczące ułatwień w dostępnie do treści publikowanych w Internecie. Mocą Rozporządzenia Rady Ministrów standard ten należy wdrożyć na wszystkich stronach publicznych do końca maja.

O tym, że niepełnosprawni są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne nikogo już nie trzeba przekonywać. W kontekście barier  architektonicznych i komunikacyjnych problem niepełnosprawnych naświetlany jest coraz wyraźniej. Wciąż jednak mało mówi się o barierach technologicznych, które mogą powodować tak zwane wykluczenie cyfrowe.

– Dostosowanie stron publicznych do nowych standardów to ogromne wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji zamieszczanych w Internecie – zapewnia Jakub Król, koordynator IT projektu „Otwórz Stronę” i tłumaczy, że problem najczęściej dotyka osób niedowidzących, mających zaburzenia w widzeniu kolorów czy niewidomych. Bariera pojawia się także w przypadku użytkowników obsługujących komputer za pomocą samej myszy, klawiatury czy głosowo, jak w przypadku niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.

W cyberprzestrzeni osoby z dysfunkcjami natrafiają na wiele barier technicznych, które zarówno utrudniają, jak i często po prostu uniemożliwiają, dostęp do zasobów stron internetowych. Łatwo to sprawdzić. Wystarczy odłączyć mysz i za pomocą klawisza „Tab” spróbować dotrzeć do wybranej informacji na stronie swojego urzędu. Kłopoty pojawiają się także w przypadku rozumienia treści i dotykają najczęściej osób dyslektycznych. Do tego język specjalistyczny za pomocą którego publikowane są treści często okazuje się niezrozumiały dla przeciętnego użytkownika.

– W dobie społeczeństwa informacyjnego tworząc czy prowadząc stronę internetową należy mieć na uwadze wszystkich użytkowników, szczególnie tych niepełnosprawnych – przekonuje Sylwia Mazurek z projektu „Otwórz Stronę” i dodaje, że dążąc do minimalizacji zjawiska wykluczenia cyfrowego trzeba zapewnić wszystkim obywatelom łatwy i szeroki dostępu do informacji. – Winno to być jednym z najważniejszych obowiązków do spełnienia przez podmioty realizujące zadania publiczne – dodaje Sylwia Mazurek.

Realizacja tego zadania nie przysparza trudności. Możliwa jest choćby dzięki takim projektom jak Otworzstrone.pl. Obejmuje on zarówno profesjonalny audyt strony oraz dostosowanie jej do wymaganego standardu przez zespół specjalistów od narzędzi IT dla osób niepełnosprawnych. Zainteresowane instytucje publiczne i organizacje pozarządowe dodatkowo liczyć mogą na dofinansowanie kosztów wiążących się z tym wdrożeniem.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama