7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

13 stycznia 2015

W Częstochowie działa Rzecznik Osoby Bezdomnej

7 dni
Do rzecznika mogą zgłaszać się osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu. Porada, doradztwo i wsparcie rzecznika jest bezpłatne, poufne i bezstronne. Inicjatywa uzyskała akceptację Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznik dyżuruje we wtorki i środy od godz. 13:00 do 16:00 przy Al. Wolności 44 (w tzw. Domu Księcia). Wejście do biura jest od strony od ul. Sobieskiego). Skontaktować się z nim można pod nr tel. 604 298 957.

Do podstawowych zadań rzecznika należy udzielanie porad, doradztwo oraz występowanie w imieniu osób bezdomnych. Zakres problemów zgłaszanych rzecznikowi jest bardzo szeroki: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne. Inne ważne zadania rzecznika to m.in. wsparcie procesu monitorowania ustawodawstwa, zwłaszcza lokalnego z zakresu problematyki osób z kręgu bezdomności, zachęcanie do podejmowania debat publicznych, animowanie oraz wspieranie procesu budowania partnerstwa, koalicji, wpływanie na poprawę zasad współdziałania podmiotów polityki społecznej działających w obszarze bezdomności, podejmowanie współpracy z mediami w celu propagowania problematyki bezdomności i roli rzecznika w systemie wsparcia na rzecz osób z kręgu bezdomności.

Rzecznik działa dzięki Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta, którego Koło Częstochowskie realizuje zadanie „Rzecznictwo na rzecz osób bezdomnych” w ramach projektu „Wzmocnienie głosu osób bezdomnych” współfinansowanego ze środków programu dla organizacji pozarządowych „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach programu zostało powołanych 10 Rzeczników Osoby Bezdomnej w całej Polsce. Na Rzecznika Osoby Bezdomnej w Częstochowie został powołany Adrian Skrzypczak, Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Częstochowskie.


red.

Komentarze (2)

29 grudnia 2015

czemu rzecznik ma wyłączony telefon


13 stycznia 2015

taki rzecznik to przy obecnej koniunkturze gospodarczej w Częstochowie to będzie miał pracę 24h na dobę


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama