7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

15 października 2014

Ogień to najmniejszy problem

7 dni
Liczby ofiar rozmaitych zdarzeń losowych, a zwłaszcza wypadków komunikacyjnych i pożarów, są w Polsce (w odniesieniu do liczby mieszkańców) wciąż sporo wyższe niż na zachodzie. Wskaźniki statystyczne pokazały konieczność poprawy bezpieczeństwa ofiar. Strażacy i ratownicy z krajów Europy środkowo-wschodniej spotkali się więc na konferencji w Częstochowie nie tylko żeby wymienić się doświadczeniami, ale także by wyznaczyć długoterminową strategię rozwoju obszarów, w których sytuacja wymaga najpilniejszego zapewnienia skutecznej pomocy osobom w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

„Ochrona ludności jako nowy cel rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” była więc tematem wykładu inauguracyjnego, który wygłosił gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP. Konferencja naukowa zatytułowana „Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne – zmienność zagrożeń  a innowacje w ratownictwie” była zorganizowana wspólnie z Akademią im. Jana długosza, a jej termin zbiegł się z jubileuszem XX-lecia Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W trakcie trzydniowej konferencji odbyły się  sesje plenarne, posterowe oraz poligonowe. Rozmawiano o katastrofach w przemyśle jądrowym, rozmieszczaniu sprzętu przeciwpowodziowego, gaszeniu lasów, torfowisk i zarośli pianami, symulowano pożary pawilonów handlowych i analizowano skład gazów, zastanawiano się nad warunkami przechowywania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, czy neutralizacji odpadów i ścieków niebezpiecznych. Omówiono także nowe technologie oszczędzania energii z punktu widzenia zagrożeń dla środowiska. Rozpiętość zagadnień pokazuje jak bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich lat praca strażaka. Gaszenie pożarów, których jest coraz mniej, schodzi na plan dalszy, a na pierwszy wysuwa się ratownictwo, a zwłaszcza ratownictwo specjalistyczne.
– Pojawili się u nas strażacy z kraju i zza granicy, specjaliści z uczelni, instytutów badawczych i  firm związanych z ochroną przeciwpożarową – relacjonuje mł. bryg. Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik prasowy Centralnej Szkoły PSP. – Goście posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie. To gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, a to istotne, bo szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty inżynierii bezpieczeństwa – dodaje rzecznik i wyjaśnia, że inżynieria bezpieczeństwa to dziedzina doskonaląca metody i środki przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa ludności, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji.
– Ta stosunkowo nowa dziedzina łączy zagadnienia bezpieczeństwa technicznego, cywilnego, publicznego, bezpieczeństwa pracy oraz  bezpieczeństwa pożarowego – tłumaczy Andryszkiewicz.
Konferencja odbywała się w nowoczesnym  centrum konferencyjno-szkoleniowym, a wykłady przyciągały także tłumy zaciekawionych kadetów, dla których poruszane kwestie dotyczące przyszłości już w najbliższych latach będą codziennością.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama