7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

10 października 2014

Samorządy chcą okręgów jednomandatowych

7 dni
W tym roku po raz pierwszy wybory do rad gmin i miast nie będących miastami na prawach powiatu odbędą się w okręgach jednomandatowych. W związku z tym już we wrześniu zaczęły się spotkania informacyjne, które mają za zadanie doinformowanie obywateli na ten temat.

Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Poczesnej. Była to konferencja pod hasłem „Poseł z każdego powiatu”, dotycząca systemów wyborczych a więc sposobów wybierania przedstawicieli społeczeństwa do organów samorządowych i parlamentu. Miała ona charakter informacyjny i promujący sposób przeprowadzania wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych.
W tym roku 35 rad miejskich, gminnych i powiatowych podpisało petycję do Senatu w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. W jej uzasadnieniu autorzy postulują zmianę Kodeksu wyborczego w celu wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP i wyboru posłów metodą większościową. Wnoszący petycję krytycznie oceniają obowiązujący sposób obliczania głosów do Sejmu. a zwłaszcza „sztywno” ustanowione progi wyborcze oraz stosowanie tek zwanej metody d’Hondta. Obecny sposób obliczania głosów nie odzwierciedla bowiem faktycznej woli wyborców oddających głos na wybranego kandydata, a faworyzuje daną partię polityczną i wskazywanych przez nią kandydatów.
Pełna lista samorządów dostępna jest pod adresem internetowym: http://jow.pl/35-rad-miejskich-gminnych-powiatowych-podpisalo-petycje-senatu-sprawie-jow/.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama