7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

23 lipca 2014

Poczesna chce bezpłatnych przedszkoli

7 dni
O nowej inicjatywie  Stowarzyszenia w Gminie Poczesna opowiada jego prezes Robert Chądzyński.

- Pod koniec czerwca pojawiła się petycja Stowarzyszenia w Gminie Poczesna w sprawie bezpłatnych przedszkoli. Skąd taki pomysł?
- Odnotowaliśmy ponad 20 rozmów z tym związanych. Przedszkola miały być sposobem na edukację przez zabawę dla dzieci, a dla rodziców sposobem na aktywność zawodową. Ustawodawca jednak zupełnie nie przewidział zachowania rodziców, którzy ograniczają pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin i faktu, że podstawa programowa jest realizowana tylko przez te 5 godzin. Nauka przez zabawę trwa więc od 9:00 do 14:00, a w pozostałym czasie dzieci się tylko bawią. Problemem jest też odpłatność za pobyt dłuższy niż 5 ustawowo bezpłatnych godzin dziennie. Rodzice zamiast pozwolić dzieciom na rozwijanie się w przedszkolu szukają sposobu na ograniczenie wydatków.

- To nie tylko problem Poczesnej…
- Tak. Przyglądałem się sytuacji w innych miejscach. Naszym zdaniem właściwy krok podjęły władze samorządowe Częstochowy, przyjmując uchwałę o zniesieniu opłat. Skoro można w Częstochowie znieść opłaty to mieszkańcy naszej gminy również zasługują na zniesienie opłat za przedszkole.

- Jakie kroki Państwo podjęliście?
- Złożyliśmy na ręce przewodniczącej Rady Gminy petycję w tej sprawie. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i na ich wniosek domagamy się, wzorem miasta Częstochowy, zniesienia opłaty za pobyt dzieci ponad ustawowe bezpłatne 5 godzin dziennie w przedszkolu.

- I co dalej?
- To zależy od reakcji Rady Gminy. Jeśli przegłosuje zniesienie opłat, mieszkańcy osiągną swój cel. Jeśli przez lipiec nie zostaną podjęte działania, aby opłat od 1 września nie było, to przygotujemy własny projekt uchwały i będziemy zbierać podpisy poparcia. Zawsze, gdy na stole leży kilkaset podpisów pod jakimś wnioskiem samorząd zmienia zdanie. Zebraliśmy podpisy pod wnioskiem o obniżenie opłat za wywóz śmieci i efekt był widoczny. Cena została znacząco obniżona.

- Dlaczego to właśnie Stowarzyszenie występuje z taką propozycją?

- Głos pojedynczego obywatela jest słaby. Propozycje mieszkańców są nieraz aprobowane tylko, gdy są zgodne z zamysłami władzy. Pozostałe wnioski są określane jako niezasadne lub błędne i oddalane. Zgodnie ze Statutem naszej gminy, stowarzyszenia, związki zawodowe i partie polityczne mogą zgłaszać własne projekty uchwał, które muszą być przegłosowane. Skoro tak, mieszkańcy organizują się i, poprzez między innymi nasze Stowarzyszenie, zgłaszają swoje propozycje.

- Jakie konsekwencje dla budżetu gminy będzie miała taka uchwała?
- Przeciętnie połowa dzieci w każdej grupie pozostaje w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie. Pomimo więc ograniczenia dochodów gminy z tytułu opłat za przedszkole, pozytywnym efektem powinno być zwiększenie zatrudnienia nauczycieli oraz wzrost wpływów do budżetu z podatku dochodowego od wynagrodzeń rodziców dzieci, którzy podejmą pracę zarobkową. Bilans powinien wyjść na plus.

- Poza efektem finansowym, co to przynieise gminie?

- Demografia jest dla nas poważnym problemem. Jeśli pomożemy rodzicom, to dzieci będzie rodziło się więcej. Rodzice, wiedząc że mają co zrobić z dzieciakami, gdy pójdą do pracy, chętniej będą decydować się na kolejne dziecko. Wiem po sobie. Sam mam trójkę dzieci. Teraz już są w szkole podstawowej.

- A jeśli nic z państwa propozycji nie wyjdzie?

- Nic na siłę. Zgodnie z prawem mamy możliwość wnioskowania o zmiany. Robimy to w ramach prawa jakie przysługuje każdemu obywatelowi. Na jesieni są wybory samorządowe. Jeśli władza nie usłyszy słusznych postulatów mieszkańców, pewnie mieszkańcy zechcą zmienić władzę.


hubb

Komentarze (1)

24 lipca 2014

czy to kampania wyborcza Pana Chońdzyńskiego


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama