7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

26 czerwca 2014

Skarga "Solidarności" na prezydenta Matyjaszczyka będzie rozpatrzona

7 dni
"Skarga, złożona przez Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość do Rady Miasta na działanie Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD), w którego imieniu 16 stycznia br. składano kwiaty pod pomnikiem z gwiazdą i sierpem, znajdującym się na częstochowskim cmentarzu Kule w kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej, została uznana za zasadną przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta.

Reprezentujący Stowarzyszenie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Zbigniew Bonarski podtrzymał treść skargi, podkreślając, iż władze samorządowe - niezależnie od rządzącej opcji politycznej - przez ostatnie 25 lat miały wystarczająco dużo czasu, by uporządkować przestrzeń publiczną miasta. Z tym poglądem próbował polemizować radny Ryszard Szczuka (SLD), ale w odpowiedzi usłyszał, iż reprezentujące środowiska patriotyczne i solidarnościowe Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość szczęśliwie opowiada się za rozwiązaniami ewolucyjnymi. Zbigniew Bonarski ponownie podkreślił, iż Stowarzyszenie uznaje, że każdy cmentarz, a szczególnie mogiły żołnierskie, wymagają opieki władz samorządowych: opieka nad grobami i szacunek dla poległych - tak, składanie kwiatów pod sierpem i młotem - nie.

Składanie kwiatów pod symbolem sierpa i młota jest - zdaniem środowisk reprezentowanych przez Stowarzyszenie - publicznym propagowaniem zbrodniczej symboliki komunistycznego totalitaryzmu, swoistą pochwałą faktycznej okupacji miasta przez armię Związku Sowieckiego w roku 1945 i naruszeniem § 1.2 art. 256 Kodeksu karnego. Skarga na działanie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) ma zostać rozpatrzona przez całą Radę Miasta na pierwszej powakacyjnej sesji".
red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama