7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

05 lutego 2014

Z teatrem za pan brat

7 dni
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza w dniach 8 – 9 lutego 2014 r. na Warsztaty „Teatralne Laboratorium”.

Celem warsztatów jest nauka praktycznych umiejętności z zakresu pracy aktorskiej i reżyserskiej.
Program
1. Elementy podstawowych zadań aktorskich.
Zakres tematyczny:
* Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa;
* Prezentacja różnorodnych technik aktorskich;
* Nauka pracy z partnerem scenicznym;
* Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych;
* Kształtowanie świadomości scenicznej;
* Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli: psychologicznej antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.
2. Praktyczne podstawy pracy teatralnej.
Zakres tematyczny:
* Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki);
* Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, pozbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem scenicznym;
* Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania;
* Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez twórcze doświadczanie ciała;
* Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu;
* Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.
3. Podstawy reżyserii.
Zakres tematyczny:
* Reżyser a aktor. Ukazanie relacji;
* Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki, opowiadania);
* Nauka analizy rytmu scenicznego.
4. Etiuda, przedstawienie.
Zakres tematyczny:
* Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej;
* Nauka umiejętności kompozycji postaci oraz etiudy scenicznej;
* Czas trwania kursu: 15 godz. lekcyjnych;

Kurs prowadzi Michał Rzepka - reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie, Open Różewicz Festiwal, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Maski” w Poznaniu, Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Teatrze Studyjnym i Teatrze Nowym w Łodzi czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.


red.

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama