7dni

Szukaj

Szukaj na stronie Tygodnika 7dni

22 stycznia 2014

Uwaga producenci rolni!

7 dni
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352  z dnia 24.12.2013, str.9). Zgodnie z rozporządzeniem łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 15 000 euro.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

ARR uprzejmie informuje, że  nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków znalezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych oraz pobieranych z innych portali internetowych niż strona internetowa Agencji www.arr.gov.pl.
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r.. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.
Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661 - 72 - 72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl


red.

Komentarze (1)

23 stycznia 2014

Hmmm.. nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.. rolnik dostanie opłatę jak kupi do sadzenia cebulę z certyfikatem unijnym, która jest pewnie kilka razy droższa od "rynkowej"?? A może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego taka "cerftyfikowana" cebula jest lepsza?? :)


Skomentuj

Treść:
E-mail:

Dobre bo Nasze

Dobre Bo Nasze

Reklama

Reklama